ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
รับแปลเอกสาร
รับแปลภาษา
รับแปลเอกสารด่วน
รับแปลงบการเงิน
รับแปลบทความ
รับแปลบทคัดย่อ
English Version
bulletก้าวเข้าสู่ AEC
ศูนย์แปลภาษา
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletรู้จักเรา
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีใช้บริการ
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletแลกลิ้งกับเรา


หาที่แปลเอกสาร


รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารธุรกิจ รับแปลเอกสารรับรองบริษัท รับแปลรายงานประจำปี รับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสาร

 รับแปลภาษาจีน   รับแปลภาษาฝรั่งเศษ   รับแปลภาษาเยอรมัน  EDUBRANCH TRANSLATION CENTER รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาหลี

บริการแปลรายงานประจำปี แปลข้อมูลบริษัท แปลใบรับรองบริษัท แปลงบการเงิน เอ็ดดูบร๊านช์

 โทรติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 089-118-6469 หรือ 085-115-4552

หรือส่งเอกสารเข้าอีเมลล์ที่ edubranch@gmail.com 


  รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษารับแปลเอกสาร ศูนย์รับแปลเอกสารรับแปลเอกสาร ศูนย์แปลเอกสาร

ทางศูนย์รับแปลเอกสาร Edubranch ให้บริการแปลเอกสารธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น แปลงบการเงิน ซึ่งเอกสารงบการเงินนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากแก่บริษัทแก่องค์กรในแต่ละระดับเป็นอย่างมาก ซึ่งเนื้อหาในรายงานประจำปีนั้นจะแสเงถึงการทำงานที่มีคุณภาพ เป็นระบบและครบวงจร โดยเรียงจากการมีแผน การนำแผนสู่การปฏิบัติ การติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลแผนประจำปี นำผลที่ได้มาพิจารณากำหนดทิศทางและปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้แล้วรายงานประจำปีเป็นรายงานประเมินตนเองต้องรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกด้วย โดยจุดประสงค์ของการจัดทำรายงานประจำปีคือ การแสดงรายละเอียดของการใช้งบต่างๆในบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น และคู่ค้าลงทุนร่วม หรืออาจเป็นช่องทางในการเปิดโอกาศให้แก่บริษัทอื่นๆเข้ามาร่วมลงทุน 

งบการเงินนั้นจะประกอบด้วย

รายงานผู้ตรวจสอบบัญชี (Report of the Authorized Auditor)

งบดุล (Balance sheet) เป็นงบที่รายงานสถานะทางการเงิน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา

งบกำไรขาดทุน (Income statement) เป็นงบที่แสดงถึงรายรับและรายจ่ายของบริษัท ตลอดช่วงเวลาบัญชี เช่นในรอบบัญชี 1 ไตรมาส หรือ 1 ปี

งบกำไรสะสม (Statement of Retained Earnings) แสดงให้เห็นกำไรของบริษัทว่ามีจำนวนเท่าใด ที่ไม่ได้จ่ายออกไปเป็นเงินปันผลและเหลือเก็บไว้เพื่อใช้ในการลงทุนต่อ

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) เป็นการแสเงินสดจริงๆ ที่บริษัทได้รับจากการดำเนินงานในปีใดปีหนึ่ง

2. รายงานความคิดเห็นของผู้บริหาร ...เพื่อชี้แจงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวโน้มในอนาคตของบริษัทว่าจะไปในทางใด

ที่มาของข้อมูล 

 

http://financial-mba.blogspot.com/2009/02/blog-post_9315.html

http://www.gotoknow.org/posts/192175

 

นอกจากเอกสาร งบการเงินแล้ว ทางศูนย์แปล ยังให้บริการแปลเอกสารเกี่ยวกับด้านการบัญชี โดยนักงานบัญชีที่มีความรู้ เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะต่างๆ ซึ่งสามารถแปลเอกสารเหล่านี้ได้ รวมถึงคู่มือพนักงาน คู่มืออื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังรับแปลข้อมูลบริษัท แปลใบรับรองบริษัท และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เนื่องจากในบางครั้ง การทำธุรกิจ อาจต้องมีการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการขยายตัวธุรกิจ ดังนั้นศูนย์แปลจึงมีบริการที่ครอบคลุมไว้เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการขยายธุรกิจค่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-118-6469 หรือ 085-115-4552 หรือส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ที่ edubranch@gmail.com

 

 Copyright © 2008-2013 All Rights Reserved by www.edubranch.com สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หากผู้ใดทำการคัดลอกเนื้อหาบางส่วนหรือดัดแปลงแล้วนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน จะดำเนินคดีตามกฎหมาย และมีบทลงโทษสูงสุด
| รับแปลเอกสาร | รับแปลภาษา | รับแปลภาษาอังกฤษ | รับแปลบทคัดย่อ | รับแปลเอกสารด่วน |
ติดต่อเรา: Edubranch Translation Center: สาขาสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย | สาขาลาดพร้าว ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 089-118-6469 หรือ 085-115-4552
Email: edubranch@gmail.com
Website: www.edubranch.com