ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
รับแปลเอกสาร
รับแปลภาษา
รับแปลเอกสารด่วน
รับแปลงบการเงิน
รับแปลบทความ
รับแปลบทคัดย่อ
English Version
bulletก้าวเข้าสู่ AEC
ศูนย์แปลภาษา
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletรู้จักเรา
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีใช้บริการ
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletแลกลิ้งกับเรา


หาที่แปลเอกสาร


รับแปลเอกสารธุรกิจ

ศูนย์รับแปลเอกสาร ศูนย์รับแปลภาษา รับแปลเอกสารธุรกิจ รับแปลเอกสารรับรองบริษัท รับแปลรายงานประจำปี รับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสาร

 รับแปลภาษาจีน   รับแปลภาษาฝรั่งเศษ   รับแปลภาษาเยอรมัน  EDUBRANCH TRANSLATION CENTER รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาหลี

บริการแปลรายงานประจำปี แปลข้อมูลบริษัท แปลใบรับรองบริษัท แปลงบการเงิน เอ็ดดูบร๊านช์

 โทรติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 089-118-6469 หรือ 085-115-4552

หรือส่งเอกสารเข้าอีเมลล์ที่ edubranch@gmail.com 


  รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษารับแปลเอกสาร ศูนย์รับแปลเอกสารรับแปลเอกสาร ศูนย์แปลเอกสาร

ทางศูนย์รับแปลเอกสาร Edubranch ให้บริการแปลเอกสารธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น แปลรายงานประจำปี ซึ่งเอกสารรายงานประจำปีนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากแก่บริษัทแก่องค์กรในแต่ละระดับเป็นอย่างมาก ซึ่งเนื้อหาในรายงานประจำปีนั้นจะแสเงถึงการทำงานที่มีคุณภาพ เป็นระบบและครบวงจร โดยเรียงจากการมีแผน การนำแผนสู่การปฏิบัติ การติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลแผนประจำปี นำผลที่ได้มาพิจารณากำหนดทิศทางและปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้แล้วรายงานประจำปีเป็นรายงานประเมินตนเองต้องรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกด้วย โดยจุดประสงค์ของการจัดทำรายงานประจำปีคือ การแสดงรายละเอียดของการใช้งบต่างๆในบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น และคู่ค้าลงทุนร่วม หรืออาจเป็นช่องทางในการเปิดโอกาศให้แก่บริษัทอื่นๆเข้ามาร่วมลงทุน 

แปลเอกสาร เอกสารทางธุรกิจ: แผ่นพับโฆษณา รายละเอียดสินค้า รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ เอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับแปลเอกสารทางธุรกิจด่วน งบการเงิน เอกสารการบัญชี รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท หมายเหตุประกอบงบการเงิน และสัญญาต่างๆ

โดย รายงานประจำคือการจัดทำรูปหนังสือโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะประกอบด้วย

1. รายงานงบการเงิน (Financial Statement) ซึ่งโดยปกติ งบการเงินจะประกอบด้วย 4 ประเภท

 • งบดุล (Balance sheet) เป็นงบที่รายงานสถานะทางการเงิน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา
 • งบกำไรขาดทุน (Income statement) เป็นงบที่แสดงถึงรายรับและรายจ่ายของบริษัท ตลอดช่วงเวลาบัญชี เช่นในรอบบัญชี 1 ไตรมาส หรือ 1 ปี
 • งบกำไรสะสม (Statement of Retained Earnings) แสดงให้เห็นกำไรของบริษัทว่ามีจำนวนเท่าใด ที่ไม่ได้จ่ายออกไปเป็นเงินปันผลและเหลือเก็บไว้เพื่อใช้ในการลงทุนต่อ
 • งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) เป็นการแสเงินสดจริงๆ ที่บริษัทได้รับจากการดำเนินงานในปีใดปีหนึ่ง

2. รายงานความคิดเห็นของผู้บริหาร ...เพื่อชี้แจงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวโน้มในอนาคตของบริษัทว่าจะไปในทางใด

ที่มาของข้อมูล 

 

http://financial-mba.blogspot.com/2009/02/blog-post_9315.html

http://www.gotoknow.org/posts/192175

 

นอกจากเอกสาร รายงานประจำปีแล้ว ทางศูนย์แปล ยังให้บริการแปลเอกสารเกี่ยวกับด้านการบัญชี โดยนักงานบัญชีที่มีความรู้ เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะต่างๆ ซึ่งสามารถแปลเอกสารเหล่านี้ได้ รวมถึงคู่มือพนักงาน คู่มืออื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังรับแปลข้อมูลบริษัท แปลใบรับรองบริษัท และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เนื่องจากในบางครั้ง การทำธุรกิจ อาจต้องมีการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการขยายตัวธุรกิจ ดังนั้นศูนย์แปลจึงมีบริการที่ครอบคลุมไว้เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการขยายธุรกิจค่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-118-6469 หรือ 085-115-4552 หรือส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ที่ edubranch@gmail.com

 


 

รับแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสารเหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจในบริการ แปลเอกสาร แปลภาษา ของเรา

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร เป็นศูนย์ แปลเอกสาร แปลภาษา ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย 

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร นักแปลของศูนย์แปล มีประสบการณ์ในการแปลมากกว่า 10 ปี 

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร มีความรับผิดชอบต่องานแปลทุกงาน ตรวจทานงานแปลก่อนส่งงานทุกครั้ง

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร ราคาสมเหตุสมผล คิดราคาแปลเอกสาร ราคาแปลภาษา ตามความจริง 

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร มีบริการแปลภาษา ที่ครบครัน ครอบคลุมหลากหลายภาษาราชการของโลก

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร มีบริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา อาทิเช่น ถอดเทปไฟล์เสียง ทำซับไตเติ้ล ทำสคริปสัมนา จัดทำ Artwork จัดทำรูปแบบเมนู และอื่นๆอีกมากมาย

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร ให้บริการแปลเว็บไซต์ แปลคำโฆษณา เขียนบทความ ถ่ายทำ Video Presentation โดยทีมงานมืออาชีพ

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร ลูกค้ามีความประทับใจในการบริการของเรา โดยมีการตอบอีเมลลูกค้าอย่างรวดเร็ว และติดตามความพึงพอใจของลูกค้า

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดที่ 089-118-6469 หรือ 085-115-4552 email: edubranch@gmail.com


   บริษัทแปลเอกสาร ศูนย์แปลแถวสุขุมวิท

รับแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสาร ทีมงาน รับแปลเอกสาร ของ ศูนย์รับแปลเอกสาร คือใคร?

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมที่สามารถ แปลสัญญา แปลเอกสารกฎหมาย พร้อมรับรองเอกสาร

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่สามารถ แปลภาษา นานาชาติ ได้ อาจารย์สอนภาษา ที่มหาลัยวิทยาลัย และเจ้าของภาษานานาชาติ ที่มีความสามารถในการ รับแปล ภาษา ผู้มีประสบการณ์ในการแปล ปีขึ้นไป

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ การใช้งานเครื่องจักร ที่สามารถ แปลเอกสารคู่มือ ได้เป็นอย่างดี ผู้มีประสบการณ์ในการแปล ปีขึ้นไป

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร นักศึกษาอักษรศาสตร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ และภาษาศาสตร์มหิดล ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆเป็นอย่างดี ผู้มีประสบการณ์ในการแปล ปีขึ้นไป

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ที่จบจากต่างประเทศ และประเทศไทย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบอาชีพเสริมแปลเอกสาร ที่มีความรู้ความสามารถ แปลเอกสารการแพทย์ แปลคู่มือการใช้ยา แปลอกสารกำกับยา แปลการใช้งานเครื่องมือแพทย์ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการแพทย์

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของทุกสาขา ที่สามารถ แปลเอกสารงานวิจัย ให้แก่รุ่นน้องที่ต้องใช้ทำวิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์ในการแปล 5 ปีขึ้นไป

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ทีมงานอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลจากจุฬาฯ/ธรรมศาสตร์ แต่ละท่านต่างมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการแปลเอกสารในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป จำนวน 10 กว่าท่าน ที่สามารถขัดเกลาภาษาให้สละสลวยและถูกหลักไวยากรณ์ ผู้มีประสบการณ์ในการแปลมากกว่า 10 ปี

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ทีมงานล่าม มีความรู้ความสามารถในแขนงต่างๆ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ล่ามเพียงพอ เพื่อการเจรจาทางธุรกิจ การประชุม งานสัมมนา หรือการดำเนินงาน/ธุรกรรมอื่น ๆ ทางธุรกิจกับลูกค้าและ/หรือคู่ค้าชาวต่างประเทศ รวมถึงงานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีการติดต่อกับผู้ให้บริการชาวต่างชาติของผู้ใช้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสบการณ์ การทำงาน ล่ามแปลภาษา เป็นเวลานาน 

 


รับแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสาร วิธีใช้บริการ ศูนย์รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร การส่งเอกสารต้นฉบับเพื่อ แปลเอกสาร เพื่อคำนวณ ราคาแปลเอกสาร และระยะเวลาดำเนินการแปลเอกสาร

 1. ลูกค้าสามารถส่งต้นฉบับเอกสารให้ทางศูนย์แปล ทางอีเมลล์ edubranch@gmail.com หรือ info@edubranch.com
 2. ทางโทรสาร
 3. ทางไปรษณีย์
 4. ส่งเอกสารด้วยตัวท่านเอง (ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง)
 5. พนักงานส่งเอกสาร (ผู้ใช้บริการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร แจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการแปล ว่าต้องการแปลจากภาษาใด เป็นภาษาใด เช่น แปลเอกสารงานวิจัย จากภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย หรือแปลเมนูอาหารจากภาษาไทยเป็นภาษารัสเซีย เป็นต้น

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร แจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อกลับที่สะดวก

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร พนักงานผู้รับผิดชอบจะทำการติดต่อกลับเพื่อทำการเสนอราคา พร้อมแจ้งกำหนดการส่งเอกสารให้ทันทีที่ได้รับเอกสารค่ะ

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ยืนยันการแปลเอกสารด้วยการชำระค่าบริการแปลเอกสาร และเมื่อชำระแล้วกรุณาโทรศัพท์แจ้งเพื่อเริ่มดำเนินการแปลค่ะ

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร การรับเอกสารงานแปล หลังจากที่ทางศูนย์แปลได้ทำการตรวจทานงานแปลเรียบร้อย พร้อมได้รับหลักฐานการชำระเงินจำนวนเต็มแล้วนั้น ทางศูนย์แปลจะทำการจัดส่งเอกสารให้ท่านผ่านทาง

 1. อีเมลล์
 2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ฟรี) EMS (ค่าบริการ 50 บาท)
 3. พนักงานส่งเอกสาร (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทางส่งเอกสาร)
 4. ลูกค้าเดินทางมารับเอกสารด้วยตัวท่านเอง 

 

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา

แปลเอกสารติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลได้ที่ ศูนย์แปล

Email: info@edubranch.com / edubranch@gmail.com

Mobile: 089-118-6469 หรือ 085-115-4552 

Whatsapp/Line: 089-118-6469

คำค้นหา: รับแปลเอกสารธุรกิจ รับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสารบัญชี รับแปลรายงานประจำปี รับแปลงานประมูล รับแปลเอกสารบริษัท รับแปลรายงานบริษัท รับแปลประวัติบริษัท 

 

 Copyright © 2008-2013 All Rights Reserved by www.edubranch.com สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หากผู้ใดทำการคัดลอกเนื้อหาบางส่วนหรือดัดแปลงแล้วนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน จะดำเนินคดีตามกฎหมาย และมีบทลงโทษสูงสุด
| รับแปลเอกสาร | รับแปลภาษา | รับแปลภาษาอังกฤษ | รับแปลบทคัดย่อ | รับแปลเอกสารด่วน |
ติดต่อเรา: Edubranch Translation Center: สาขาสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย | สาขาลาดพร้าว ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 089-118-6469 หรือ 085-115-4552
Email: edubranch@gmail.com
Website: www.edubranch.com