ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
รับแปลเอกสาร
รับแปลภาษา
รับแปลเอกสารด่วน
รับแปลงบการเงิน
รับแปลบทความ
รับแปลบทคัดย่อ
English Version
bulletก้าวเข้าสู่ AEC
ศูนย์แปลภาษา
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletรู้จักเรา
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีใช้บริการ
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletแลกลิ้งกับเรา


หาที่แปลเอกสาร


รับแปลเอกสารวิชาการ

ศูนย์รับแปลเอกสาร ศูนย์รับแปลภาษา รับแปลเอกสารวิชาการ รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานวิจัย รับแปลงานนักศึกษา รับแปลบทความ

 รับแปลภาษาจีน   รับแปลภาษาฝรั่งเศษ   รับแปลภาษาเยอรมัน  EDUBRANCH TRANSLATION CENTER รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาหลี

บริการแปลบทคัดย่อ แปลงานวิจัย แปลงานนักศึกษา แปลบทความภาษาอังกฤษ เอ็ดดูบร๊านช์

 โทรติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 089-118-6469 หรือ 085-115-4552

หรือส่งเอกสารเข้าอีเมลล์ที่ edubranch@gmail.com

 


  รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษารับแปลเอกสาร ศูนย์รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร ศูนย์แปลเอกสาร

 

ทางศูนย์รับแปลเอกสาร Edubranch ให้บริการแปลเอกสารวิชาการ แปลบทคัดย่อ แปลงานวิจัยต่างประเทศ แปลงานนักศึกษา โดยทีมงานวิจัยผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา เพื่องานแปลที่มีความถูกต้อง โดยทีมของ Edubranch พร้อมบริการงานแปลวิชาการต่างๆในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งรวมไปถึงสาขา วิศวกรรม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ แพทย์ การศึกษา สังคมศาสตร์ และอื่นๆอีกมากมาย โดยการแปลเอกสารวิชาการนั้น จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆเป็นผู้แปล เนื่องจากสาระเนื้อหาของเอกสารที่แปลนั้นจะได้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเมื่อผู้อ่านนำไปศึกษาต่อนั้น ผู้อ่านสามารถอ่านและจับใจความ และเข้าใจเนื้อหาของเอกสารได้เป็นอย่างดี และเมื่อผู้อ่านได้ทำการอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้อ่านสามารถนำไปสรุป และนำไปประกอบในบทที่ 2 ของเล่มวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ และสามารถนำไปเรียบเรียงใช้อ้างอิงสำหรับการตีพิมพ์บทความต่างประเทศอีกด้วย 

โลกทุกวันนี้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการศึกษา จึงทำให้นักเรียนนักศึกษาต้องไขว่ขว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ความรู้ที่ได้มาส่วนใหญ่เกี่ยวกับงานวิจัย มักจะมาจากการอ่านบทความงานวิจัยต่างประเทศ ซึ่งทางศูนย์แปลเข้าใจถึงจุดนี้เป็นสำคัญ เนื่องจากทีมงานของศูนย์แปล ล้วนแล้วแต่ผ่านการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มาทั้งนั้น และได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยสู่เวทีต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และไม่เคยได้รับการ Rejection แม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้น ศูนย์แปล EDUBRANCH จึงมั่นใจในศักยภาพของทีมนักแปลงานวิจัย ที่มีความสามารถ ความรู้ และความเข้าใจในเอกสารด้านการศึกษาเป็นอย่างดี จึงพร้อมเสมอที่จะให้บริการน้องๆนักศึกษาในการแปลเอกสารงานวิจัย แปลบทคัดย่อ แปลบทความเพื่อตีพิมพ์ในวรสารต่างประเทศ หรือเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เพื่อนำเสนองานวิจัยของตนเอง โดยศูนย์แปลจะไม่ทำการเปิดเผยงานวิจัยของผู้เรียนแม้แต่ใช้เป็นตัวอย่างการแปลแต่อย่างใด เนื่องจากการเปิดเผยเหล่านั้น จะทำให้ผู้วิจัย หรือผู้เรียน เสียสิทธิในการตีแผ่บทความของตนเองสู่ชาวโลก และจะทำให้เกิดข้อกล่าวหาที่ว่าผู้เรียนหรือผู้วิจัยได้ทำการ Plagiarised มาจากแหล่งอื่นได้ ซึ่งในจุดนี้ผู้เรียนหรือผู้วิจัยรู้ดีว่าหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น งานวิจัยที่ลงแรงทำมาจะศูนย์เปล่า ดังนั้นน้องๆนักศึกษาและผู้วิจัยจึงมั่นใจได้ว่า งานวิจัยของท่าน หรือแม้แต่บทความต่างประเทศที่ท่านได้นำมาแปลกับศูนย์แปล จะไม่ถูกเปิดเผยเป็นอย่างแน่นอนค่ะ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว) หากต้องการดูผลงาน เรายินดีแปลเป็นตัวอย่างให้ท่านค่ะ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงานค่ะ) 

นอกจากนี้แล้ว ทางศูนย์แปลเอกสาร ยังมีบริการแปลบทคัดย่อ แปลงานวิจัย จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลวิทยานิพนธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อน้องๆที่ต้องการจะนำเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ร่วมทั้งการส่งตีพิมพ์บทความงานวิจัยในวรสารงานวิจัยต่างประเทศอีกด้วย ด้วยทีมงานวิจัยมืออาชีพที่ทางศูนย์แปลได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี ผู้ใช้บริการแปลและน้องๆ สามารถมั่นใจได้ว่างานแปลที่ทำมานั้นมีความถูกต้อง เนื้อหาครบถ้วนแน่นอนค่ะ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-118-6469 หรือ 085-115-4552 หรือสามารถส่งเอกสารเข้ามาให้ประเมินราคา หรือสอบถามได้ที่ edubranch@gmail.com ค่ะ

รับแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสารความเข้าใจเกี่ยวกับบทความวิชาการ 

บทความทางวิชาการ เป็นบทความที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือผลการค้นพบ ลักษณะของบทความทางวิชาการจะแตกต่างไปจากบทความอื่น ๆ โดยผู้เขียนส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผู้ที่ทำการวิจัย ผู้นำเสนอผลงานวิจัย

ลักษณะการนำเสนอเนื้อหาของบทความทางวิชาการต่างๆ จะมีลักษณะที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน ซึ่งมีทั้งการแสดงความคิดเห็นทั่วไปให้คนอ่านโดยไม่จำกัดกลุ่ม หรือเขียนวิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์เปรียบเทียบ หรือนำเสนอผลการวิจัยเพื่อนักวิชาการสาขาเดียวกันอ่านเท่านั้นก็ได้ 

ลักษณะสำคัญของบทความทางวิชาการ

1. มีการนำเสนอความรู้ ความคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในเรื่องนั้น ๆ โดยมีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิง

2. มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ ให้ผู้อ่านเห็นประเด็นสำคัญอันเป็นสาระประโยชน์ที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอแก่ผู้อ่าน ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัว หรือประสบการณ์และผลงานของผู้อื่นมาใช้

3. มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเกิดความกระจ่างในความรู้ความคิดที่นำเสนอ

4. มีการอ้างอิงทางวิชาการและให้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณของนักวิชาการ

5. มีการอภิปรายให้แนวคิด แนวทางในการนำความรู้ ความคิดที่นำเสนอไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือมีประเด็นใหม่ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความต้องการสืบเสาะหาความรู้หรือพัฒนาความคิดในประเด็นนั้น ๆ ต่อไป

รับแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสารส่วนประกอบของบทความทางวิชาการ

1. ส่วนนำ จะเป็นส่วนที่ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ตามแต่ผู้เขียนจะเห็นสมควร 

2. ส่วนสาระสำคัญของเรื่อง การจัดลำดับเนื้อหาสาระ ผู้เขียนควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของเนื้อหาสาระที่จะนำเสนอ และจัดลำดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น

3. ส่วนสรุป บทความทางวิชาการที่ดีควรมีการสรุปประเด็นสำคัญ ๆ ของบทความนั้น ๆ ซึ่งอาจทำในลักษณะที่เป็นการย่อ คือการเลือกเก็บประเด็นสำคัญๆ ของบทความนั้นๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้น ๆ ท้ายบท 

4. ส่วนอ้างอิง เนื่องจากบทความทางวิชาการ เป็นงานที่เขียนขึ้นบนพื้นฐานของวิชาการที่ได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยกันมาแล้ว และการวิเคราะห์ วิจารณ์อาจมีการเชื่อมโยงกับผลงานของผู้อื่นจึงจำเป็นต้องมีการอ้างอิงเมื่อนำข้อความหรือผลงานของผู้อื่นมาใช้ โดยการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานของใคร ทำเมื่อไร และนำมาจากไหน เป็นการให้เกียรติเจ้าของงาน และประกาศให้ผู้อ่านรับรู้

ที่มา:

http://www.pantown.com/content.php?id=32771&name=content4&area=3

http://www.nidtep.go.th/km/data/ab6.doc

http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080531032034AA1meNG


รับแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสารเหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจในบริการ แปลเอกสาร แปลภาษา ของเรา

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร เป็นศูนย์ แปลเอกสาร แปลภาษา ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย 

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร นักแปลของศูนย์แปล มีประสบการณ์ในการแปลมากกว่า 10 ปี 

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร มีความรับผิดชอบต่องานแปลทุกงาน ตรวจทานงานแปลก่อนส่งงานทุกครั้ง

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร ราคาสมเหตุสมผล คิดราคาแปลเอกสาร ราคาแปลภาษา ตามความจริง 

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร มีบริการแปลภาษา ที่ครบครัน ครอบคลุมหลากหลายภาษาราชการของโลก

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร มีบริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา อาทิเช่น ถอดเทปไฟล์เสียง ทำซับไตเติ้ล ทำสคริปสัมนา จัดทำ Artwork จัดทำรูปแบบเมนู และอื่นๆอีกมากมาย

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร ให้บริการแปลเว็บไซต์ แปลคำโฆษณา เขียนบทความ ถ่ายทำ Video Presentation โดยทีมงานมืออาชีพ

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร ลูกค้ามีความประทับใจในการบริการของเรา โดยมีการตอบอีเมลลูกค้าอย่างรวดเร็ว และติดตามความพึงพอใจของลูกค้า

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดที่ 089-118-6469 หรือ 085-115-4552 email: edubranch@gmail.com


   บริษัทแปลเอกสาร ศูนย์แปลแถวสุขุมวิท

รับแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสาร ทีมงาน รับแปลเอกสาร ของ ศูนย์รับแปลเอกสาร คือใคร?

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมที่สามารถ แปลสัญญา แปลเอกสารกฎหมาย พร้อมรับรองเอกสาร

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่สามารถ แปลภาษา นานาชาติ ได้ อาจารย์สอนภาษา ที่มหาลัยวิทยาลัย และเจ้าของภาษานานาชาติ ที่มีความสามารถในการ รับแปล ภาษา ผู้มีประสบการณ์ในการแปล ปีขึ้นไป

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ การใช้งานเครื่องจักร ที่สามารถ แปลเอกสารคู่มือ ได้เป็นอย่างดี ผู้มีประสบการณ์ในการแปล ปีขึ้นไป

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร นักศึกษาอักษรศาสตร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ และภาษาศาสตร์มหิดล ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆเป็นอย่างดี ผู้มีประสบการณ์ในการแปล ปีขึ้นไป

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ที่จบจากต่างประเทศ และประเทศไทย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบอาชีพเสริมแปลเอกสาร ที่มีความรู้ความสามารถ แปลเอกสารการแพทย์ แปลคู่มือการใช้ยา แปลอกสารกำกับยา แปลการใช้งานเครื่องมือแพทย์ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการแพทย์

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของทุกสาขา ที่สามารถ แปลเอกสารงานวิจัย ให้แก่รุ่นน้องที่ต้องใช้ทำวิทยานิพนธ์ และมีประสบการณ์ในการแปล 5 ปีขึ้นไป

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ทีมงานอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลจากจุฬาฯ/ธรรมศาสตร์ แต่ละท่านต่างมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการแปลเอกสารในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป จำนวน 10 กว่าท่าน ที่สามารถขัดเกลาภาษาให้สละสลวยและถูกหลักไวยากรณ์ ผู้มีประสบการณ์ในการแปลมากกว่า 10 ปี

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ทีมงานล่าม มีความรู้ความสามารถในแขนงต่างๆ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ล่ามเพียงพอ เพื่อการเจรจาทางธุรกิจ การประชุม งานสัมมนา หรือการดำเนินงาน/ธุรกรรมอื่น ๆ ทางธุรกิจกับลูกค้าและ/หรือคู่ค้าชาวต่างประเทศ รวมถึงงานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีการติดต่อกับผู้ให้บริการชาวต่างชาติของผู้ใช้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสบการณ์ การทำงาน ล่ามแปลภาษา เป็นเวลานาน 

 


รับแปลเอกสาร หาที่แปลเอกสาร วิธีใช้บริการ ศูนย์รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร การส่งเอกสารต้นฉบับเพื่อ แปลเอกสาร เพื่อคำนวณ ราคาแปลเอกสาร และระยะเวลาดำเนินการแปลเอกสาร

  1. ลูกค้าสามารถส่งต้นฉบับเอกสารให้ทางศูนย์แปล ทางอีเมลล์ edubranch@gmail.com หรือ info@edubranch.com
  2. ทางโทรสาร
  3. ทางไปรษณีย์
  4. ส่งเอกสารด้วยตัวท่านเอง (ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง)
  5. พนักงานส่งเอกสาร (ผู้ใช้บริการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร แจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการแปล ว่าต้องการแปลจากภาษาใด เป็นภาษาใด เช่น แปลเอกสารงานวิจัย จากภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย หรือแปลเมนูอาหารจากภาษาไทยเป็นภาษารัสเซีย เป็นต้น

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร แจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อกลับที่สะดวก

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร พนักงานผู้รับผิดชอบจะทำการติดต่อกลับเพื่อทำการเสนอราคา พร้อมแจ้งกำหนดการส่งเอกสารให้ทันทีที่ได้รับเอกสารค่ะ

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร ยืนยันการแปลเอกสารด้วยการชำระค่าบริการแปลเอกสาร และเมื่อชำระแล้วกรุณาโทรศัพท์แจ้งเพื่อเริ่มดำเนินการแปลค่ะ

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน หาที่แปลเอกสาร การรับเอกสารงานแปล หลังจากที่ทางศูนย์แปลได้ทำการตรวจทานงานแปลเรียบร้อย พร้อมได้รับหลักฐานการชำระเงินจำนวนเต็มแล้วนั้น ทางศูนย์แปลจะทำการจัดส่งเอกสารให้ท่านผ่านทาง

  1. อีเมลล์
  2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ฟรี) EMS (ค่าบริการ 50 บาท)
  3. พนักงานส่งเอกสาร (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทางส่งเอกสาร)
  4. ลูกค้าเดินทางมารับเอกสารด้วยตัวท่านเอง 

แปลเอกสาร เอกสารการศึกษา: สำหรับน้องๆนักศึกษาที่ต้องการแปลเอกสารเพื่อการเรียน ประกอบด้วย บทเรียนจากหนังสือ งานวิจัย บทความ วรสาร รายงาน วิทยานิพนธ์ ปริญญาบัตร ทรานสคริปต์ทุกระดับชั้น แปลบทคัดย่อ  แปลบทคัดย่อสารานิพนธ์ แปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ แปลบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ แปล abstract แปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ แปลบทคัดย่อด่วน แปล abstractด่วน แปลบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ

แปลเอกสาร รับแปลบทคัดย่อ - บทคัดย่อนั้นเป็นส่วนประกอบของงานวิจัย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบทคัดย่อนั้นเป็นส่วนที่สรุปงานวิจัยทั้งหมดที่ได้ทำมา ดังนั้นการแปลบทคัดย่อจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมากที่จะทำการแปล ทางจึงมีบริการรับแปลบทคัดย่อ เพื่อตอบสนองในจุดนี้ การรับแปลบทคัดย่อของทางเรา จะใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาทำการแปล เพื่อให้ได้บทคัดย่อที่มีคุณภาพและมีความถูกต้องตรงตามเนื้อหาของต้นฉบับมากที่สุด สามารถเข้าชมตัวอย่างการรับแปลบทคัดย่อได้ที่นี่ >>ตัวอย่างการแปลบทคัดย่อ


หลักสูตรเตรียมสอบ รับแปลบทความวิจัย (Research Paper, Journal) - การอ่านงานวิจัยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับนักเรียนนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มักพบกับปัญหาในการอ่านบทความวิจัยของชาวต่างชาติ เนื่องจากไม่สามารถจับใจความสำคัญของงานวิจัยได้ และเนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่นั้นจะถูกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ทางมีบริการรับแปลบทความงานวิจัย เพื่อตอบสนองในจุดนี้ การแปลบทความงานวิจัยของเราจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รับแปลงานนักศึกษา เพื่อให้สื่อถึงความหมายของงานวิจัยนั้นๆ และความสำคัญต่างๆ พร้อมทั้งการรับแปลบทความวิจัยนี้ ยังสามารถทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาและรายละเอียดของงานวิจัยต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางเรายินดีมอบการรับแปลบทความวิจัยที่มีคุณภาพและความถูกต้องตรงตามเนื้อหาของต้นฉบับมากที่สุด แปลงานนักศึกษาด้วยค่าบริการที่นักศึกษาสามารถจ่ายได้ สามารถเข้าชมตัวอย่างการรับแปลบทความงานวิจัยได้ที่นี่ >>>ตัวอย่างการแปลบทความวิจัย<<<  


แปลเอกสารรับแปลวิทยานิพนธ์ (Thesis) การแปลวิทยานิพนธ์นี้รวมถึงการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และภาษาไทยเป็นอังกฤษ การส่งวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาต่างๆต้องทำตัวเล่มให้สมบูรณ์และเนื้อหาต้องเป็นภาษาอังกฤษ ทางเรามีบริการรับแปลเอกสาร งานวิทยานิพนธ์ด้วยนักแปลคุณภาพ ซึ่งเป็นการแปลที่ครบถ้วน เนื้อหาสมบูรณ์และถูกต้องตามต้นฉบับ สามารถนำส่งเป็นเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อใช้จบได้ค่ะ ทางเรายินดีมอบบริการรับแปลเอกสารงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและความถูกต้องด้วยค่าบริการที่นักศึกษาสามารถจ่ายได้ สามารถเข้าชมตัวอย่างการงานแปลได้ที่นี่ค่ะ >>>ตัวอย่างการแปลวิทยานิพนธ์<<< 


รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา

แปลเอกสารติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลได้ที่ แปลเอกสาร

Email: info@edubranch.com / edubranch@gmail.com

 

Mobile: 089-118-6469 หรือ 085-115-4552 

Whatsapp: 089-118-6469

Tag: รับแปลเอกสาร | รับแปลงานวิจัย | รับแปลบทความวิชาการ | รับแปลเอกสารวิชาการ | ต้องการแปลเปเปอร์ | หาที่แปลเปเปอร์ | หาที่แปลบทคัดย่อ | รับแปลบทคัดย่อ | รับแปลวรสารต่างประเทศ | รับแปลงานนักศึกษา | รับแปลบทความ | รับแปลบทความวิจัย | รับแปลเปเปอร์ | รับแปลวิทยานิพนธ์ | รับแปลดุษฎีนิพนธ์ | รับแปลงานวิชาการ

 

 Copyright © 2008-2013 All Rights Reserved by www.edubranch.com สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หากผู้ใดทำการคัดลอกเนื้อหาบางส่วนหรือดัดแปลงแล้วนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน จะดำเนินคดีตามกฎหมาย และมีบทลงโทษสูงสุด
| รับแปลเอกสาร | รับแปลภาษา | รับแปลภาษาอังกฤษ | รับแปลบทคัดย่อ | รับแปลเอกสารด่วน |
ติดต่อเรา: Edubranch Translation Center: สาขาสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย | สาขาลาดพร้าว ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 089-118-6469 หรือ 085-115-4552
Email: edubranch@gmail.com
Website: www.edubranch.com