ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
รับแปลเอกสาร
รับแปลภาษา
รับแปลเอกสารด่วน
รับแปลงบการเงิน
รับแปลบทความ
รับแปลบทคัดย่อ
English Version
bulletก้าวเข้าสู่ AEC
ศูนย์แปลภาษา
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletรู้จักเรา
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีใช้บริการ
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletแลกลิ้งกับเรา


หาที่แปลเอกสาร


รับแปลเอกสาร

รับแปลภาษาจีน   รับแปลภาษาฝรั่งเศษ   รับแปลภาษาเยอรมัน  EDUBRANCH TRANSLATION CENTER รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาหลี

รับแปลเอกสาร รับแปลงานด่วน รับแปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารสัญญา ศูนย์รับแปลเอกสาร

ศูนย์รับแปลเอกสาร ศูนย์รับแปลภาษานานาชาติ เอ็ดดูบร๊านช์ 

ส่งเอกสารเข้าอีเมลล์ที่ edubranch@gmail.com  

หาที่แปลเอกสารต้องการ แปลเอกสาร โทร 089-118-6469 หรือ 085-115-4552 หาศูนย์แปลเอกสาร  

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษานานาชาติ เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางธุรกิจ สอบถามที่ 089-118-6469

รับแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา

 

เนื่องจากโลกธุรกิจในวันนี้ได้เจริญเติบโตและขยายออกสู่ค่างประเทศ เอกสารหลายประเภทต้องถูกทำการ แปลให้เป็นภาษาสากล เพื่อที่จะรองรับลูกค้าในหลากหลายประเทศ โดยทั่วไปแล้ว การแปลเอกสาร จะต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างสูง และทำการแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของสาขานั้นๆ เพื่อให้เอกสารออกมาในรูปแบบที่เหมาะสม และถูกต้องที่สุด ดังนั้น ศูนย์รับแปลเอกสาร เอ็ดดูบร๊านช์ มีบริการ รับแปลเอกสาร ซึ่งทำการ แปลเอกสาร โดยผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการแปล โดยนักแปลของศูนย์แปลเอกสาร นี้ล้วนมีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือในการแปลเอกสาร นักแปลของ ศูนย์รับแปลเอกสาร ของเรานั้นมีความสามารถสูง โดยบริษัทแปลเอกสารพร้อมที่จะให้บริการงานแปลให้แก่ทุกท่านด้วย ราคาแปล ที่เป็นธรรม งานคุณภาพ เนื่องจากเราได้คัดสรรนักแปลที่มีความสามารถเท่านั้น โดยนักแปลของศูนย์แปล จะเป็นคณาจารย์ผู้มีความรู้ นักศึกษาระดับปริญญา โท และ เอก นักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์แปลมากกว่า 10 ปี ผ่านการแปลมามากกว่า ร้อยชิ้น ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่า ศูนย์รับแปลเอกสาร ของเรานั้นให้บริการแปลงาน ที่มีคุณภาพราคาแปลเป็นธรรมแก่ลูกค้าทุกท่าน 

 

รับแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา

 

รับแปลเอกสารกฎหมาย รับแปลเอกสารบริษัท
รับแปลภาษา รับแปลสัญญา
รับแปลเว็บไซต์ รับแปลคู่มือ
รับแปลเอกสารธุรกิจ รับแปลเอกสารราชการ
รับแปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารขอวีซ่า

 

 

 เอกสารการศึกษา: สำหรับน้องๆนักศึกษาที่ต้องการแปลเอกสารเพื่อการเรียน ประกอบด้วย บทเรียนจากหนังสือ งานวิจัย บทความ วรสาร รายงาน วิทยานิพนธ์ ปริญญาบัตร ทรานสคริปต์ทุกระดับชั้น แปลบทคัดย่อ  แปลบทคัดย่อสารานิพนธ์ แปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ แปลบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ แปล abstract แปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ แปลบทคัดย่อด่วน แปล abstractด่วน แปลบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรเตรียมสอบ รับแปลบทคัดย่อ จากภาษาอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ ความสำคัญของบทคัดย่อคือ ส่วนสรุปของงานวิจัยทั้งหมดที่ได้ทำมา ดังนั้น การแปลบทคัดย่อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากหากทำการแปลไม่ดี ความหมายจะผิดเพี้ยน และทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิดได้ ทางเราจึงขอมอบบริการแปลบทคัดย่อที่มีคุณภาพ โดยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญา โท-เอก ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขางานวิจัย ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงสามารถวางใจได้ว่า บทคัดย่อที่แปลโดย Edubranch นั้นมีความถูกต้องและความหมายถูกต้องแน่นอน 

หลักสูตรเตรียมสอบ รับแปลบทความงานวิจัย จากภาษาอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ การอ่านบทความงานวิจัยเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ของระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการอ่านบทความนั้นจะช่วยทำให้เรามีความรู้มากขึ้นในงานวิจัยที่ได้ทำ รวมทั้งรู้ถึงความก้าวหน้าของการวิจัยในต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้นทางเราจึงมีบริการแปลบทความงานวิจัยจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นการแปลโดยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญา โท-เอก ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขางานวิจัย ดังนั้นผู้ใช้บริการสามารถวางใจได้ว่า บทความงานวิจัยที่แปลมานั้น สามารถอ่านเข้าใจได้ และจับใจความได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันค่ะ 

หลักสูตรเตรียมสอบ รับแปลบทความงานวิจัย จากภาษาไทยเป็นอังกฤษ นอกจากความสำคัญในการบทความแล้ว นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอกนั้น จะต้องทำการเขียนงานวิจัยของตนเอง เพื่อทำการเผยแพร่เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเพื่อผ่านเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท และ เอก ดังนั้น เราจึงมีบริการเพื่อทำการแปลเอกสารบทความงานวิจัยจากไทยเป็นอังกฤษ ซึ่งเป็นการแปลโดยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญา โท-เอก ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขางานวิจัย ดังนั้นผู้ใช้บริการสามารถวางใจได้ว่า บทความงานวิจัยที่แปลมานั้น มีการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและมีความหมายถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะ

หลักสูตรเตรียมสอบ รับแปลวิทยานิพนธ์ จากภาษาอังกฤษเป็นไทย และภาษาไทยเป็นอังกฤษ การเขียนวิทยานิพนธ์นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นการอธิบายถึงงานวิจัยที่ได้ทำมา และใช้สำหรับยื่นจบสำเร็จการศึกษา ซึ่งต้องเป็นการเขียนอย่างถูกต้อง มีเนื้อหาตรงตามต้นฉบับที่ต้องการแปล ดังนั้นทางเราจึงของมอบบริการแปลวิทยานิพนธ์จากภาษาอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษซึ่งเป็นการแปลโดยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญา โท-เอก ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขางานวิจัย ดังนั้นผู้ใช้บริการสามารถวางใจได้ว่า บทความงานวิจัยที่แปลมานั้น สามารถอ่านเข้าใจได้ และจับใจความได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันค่ะ

 

หลักสูตรเตรียมสอบ รับตรวจไวยากรณ์ ตรวจแก้งาน แก้ภาษาอังกฤษ โดยทางเราขอมอบการตรวจแก้ไวยากรณ์ให้ถูกหลักการใช้ภาษาอังกฤษ และองค์ประกอบของรูปประโยคให้สมบูรณ์และถูกต้อง โดยบริการนี้จะทำการตรวจแก้โดยเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์และมีความสามารถสูง ซึ่งผู้ตรวจแก้นั้นมีประสบการณ์ในการทำงานด้านภาษามานานกว่า 20 ปี และพร้อมให้บริการตรวจแก้ไวยากรณ์ ตรวจแก้สำนวน ตรวจแก้งานนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ค่ะ

 เอกสารทางธุรกิจ: 

แผ่นพับโฆษณา รายละเอียดสินค้า รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ เอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับแปลเอกสารทางธุรกิจด่วน งบการเงิน เอกสารการบัญชี รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท หมายเหตุประกอบงบการเงิน และสัญญาต่างๆ

หลักสูตรเตรียมสอบ รับแปลสัญญา ข้อตกลง จากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย การแปลสัญญานั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน ซึ่งเนื้อความต้องถูกต้องตามต้นฉบับ โดยไม่มีการบิดเบือนเนื้อหาแต่อย่างใด การแปลสัญญาของทางเราจะใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านกฏหมาย และผ่านการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษมาเป็นอย่างดี โดยผู้แปลจะมีความชำนาญในการใช้ศัพท์และมีความชำนาญในการถ่ายทอดเนื้อความตามต้นฉบับได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่า การรับแปลสัญญาของทางเรานั้นมีความถูกต้องและมีคุณภาพ

หลักสูตรเตรียมสอบ รับแปลงบการเงิน รับแปลรายงานประจำปี รับแปลเอกสารการบัญชี ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีการขยายธุรกิจไปสู่ระดับต่างประเทศ ดังนั้นเอกสารทางธุรกิจส่วนใหญ่นั้นต้องมีการจัดทำเป็นรูปแบบภาษานานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อเป็นจุดสนใจแก่นักลงทุน ดังนั้นเราจึงมีบริการรับแปลงบการเงิน รับแปลรายงานประจำปี รับแปลเอกสารการบัญชี ซึ่งแปลโดยผู้ที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารทางธุรกิจมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมั่นในได้ว่าการแปลงบการเงิน แปลรายงานประจำปี แปลเอกสารการบัญชีของทางเรานั้นมีคุณภาพและถูกต้อง

หลักสูตรเตรียมสอบ รับแปลระเบีบยข้อบังคับของบริษัท ในปัจจุบันเริ่มมีการว่าจ้างงานนักธุรกิจชาวต่างชาติเพื่อทำการบริหารกิจการเพิ่มขึ้น ดังนั้นระเบียบข้อบังคับของบริษัทจึงต้องมีการแปลออกมาในรูปภาษานานาชาติ เพื่อตอบโจทย์การว่าจ้าง และให้ผู้ถูกว่าจ้างทำความเข้าใจต่อการทำงานในบริษัทอย่างถูกต้อง ทางเราจึงมีบริการรับแปลระเบียบข้อบังคับของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสการว่าจ้างงานชาวต่างชาติให้แก่บริษัทต่างๆเพิ่มขึ้น และทำการแปลโดยนักแปลคุณภาพที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูง ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ระเบียบข้อบังคับฉบับแปลนั้นมีเนื้อหาที่ถูกต้องและมีคุณภาพ

หลักสูตรเตรียมสอบ รับแปลรายละเอียดสินค้า ในปัจจุบันเริ่มมีการส่งออกและนำเข้าสินค้ามากขึ้น ดังนั้นรายละเอียดสินค้าจึงต้องมีการแปลให้เป็นภาษานานาชาติ หรือภาษาไทย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถอ่านทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี ทางเรามีบริการแปลรายละเอียดสินค้า ที่สามารถแปลออกมาในรูปแบบของโฆษณา และแปลโดยนักแปลที่มีความในการแปลรายละเอียดต่างๆได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดใบกำกับยา เวชภัณฑ์ หรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งนักแปลนั้นมีคุณภาพและมีประสบการณ์สูง ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่าการแปลรายละเอียดสินค้านั้นมีความถูกต้องและเนื้อหาครบถ้วน พร้อมคุณภาพที่ดี

หลักสูตรเตรียมสอบ รับแปลแผ่นพับโฆษณา แผ่นพับโฆษณานั้นเป็นสื่อในการโฆษณาที่นิยมใช้เป็นอย่างมา เพื่อให้เข้าถึงผู้รับโดยตรง ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องทำออกมาในรูปแบบหลากหลายภาษา เรามีทีมงานแปลที่มีคุณภาพที่สามารถแปลแผ่นพับโฆษณาพร้อมใช้สำนวนในการบรรยายโฆษณษาโดยไม่บิดเบือนจากต้นฉบับ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่า แผ่นพับโฆษณาที่ได้ทำการแปลมานั้น มีคุณภาพและถูกใจผู้รับเป็นอย่างแน่นอน

 

 รับแปลบทคัดย่อ  (Abstract) รับแปลบทความวิจัย (Research Paper) รับแปลวิทยานิพนธ์ (Thesis) รับแปลเรียงความ/แต่ง/เรียบเรียง (Essay) รับแปลสัญญา ข้อตกลง (Agreement) รับแปลคู่มือคุณภาพ (Quality Manual) รับแปลคู่มือการใช้งานผู้ใช้ (Operation Manual) รับแปลประวัติบริษัท (Company Profile) รับแปลงบการเงิน (Financial Statement) รับแปลงบดุล (Balance Sheet) รับแปลหนังสือมอบอำนาจ (Letter of Power) รับแปลหนังสือรับรองบริษัท (Certificate) รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) รับแปลข้อบังคับบริษัท (Articles of Association) รับแปลวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท (Objectives) รับแปลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (List of Shareholders) รับแปลรายงานประจำปี (Annual Report) รับแปลรายงานการประชุม (Meeting's Minutes) รับแปลใบแสดงผลการเรียน (Official Transcript Record) รับแปลจดหมายสมัครงาน (Resume) รับแปลบัตรประชาชน (Identity Card) รับแปลทะเบียนบ้าน (House Registration) รับแปลสูติบัตร/ใบสมรส/ใบหย่า (Birth/Marriage/Divorce Certificate) รับแปลหนังสือรับรองสถานะภาพโสด/แต่งงาน/ตาย รับแปลเนื้อหาเวปไซต์ (Website Content) และอื่น ๆ 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลได้ที่ 

Email: info@edubranch.com / edubranch@gmail.com

Mobile: 089-118-6469 หรือ 085-115-4552

Whatsapp: 089-118-6469

Website: https://www.edubranch.com

 


Tag: รับแปลเอกสาร | รับแปลภาษา | รับแปลงานด่วน | แปลเอกสาร | แปลภาษา | แปลงานด่วน | แปลบทคัดย่อ | แปลอังกฤษ | แปลเอกสารราคาถูก | แปล | แปลภาษาไทย | แปลภาษาญี่ปุ่น | แปลงานวิจัย | แปลภาษาอังกฤษ | แปลภาษาเยอรมัน | แปลงาน | หาที่แปลเอกสาร | แปล Journal | แปล Thesis | แปลงานนักศึกษา | รับแปลบทคัดย่อ | รับแปล Thesis | รับแปลงานนักศึกษา Copyright © 2008-2013 All Rights Reserved by www.edubranch.com สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หากผู้ใดทำการคัดลอกเนื้อหาบางส่วนหรือดัดแปลงแล้วนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน จะดำเนินคดีตามกฎหมาย และมีบทลงโทษสูงสุด
| รับแปลเอกสาร | รับแปลภาษา | รับแปลภาษาอังกฤษ | รับแปลบทคัดย่อ | รับแปลเอกสารด่วน |
ติดต่อเรา: Edubranch Translation Center: สาขาสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย | สาขาลาดพร้าว ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 089-118-6469 หรือ 085-115-4552
Email: edubranch@gmail.com
Website: www.edubranch.com