ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
รับแปลเอกสาร
รับแปลภาษา
รับแปลเอกสารด่วน
รับแปลงบการเงิน
รับแปลบทความ
รับแปลบทคัดย่อ
English Version
bulletก้าวเข้าสู่ AEC
ศูนย์แปลภาษา
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletรู้จักเรา
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีใช้บริการ
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletแลกลิ้งกับเรา


หาที่แปลเอกสาร


English Version

Translation Service in Bangkok, Translation Center in Bangkok, Translation Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลบทคัดย่อ รับแปลบทความ รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลงานนักศึกษา 

EDUBRANCH TRANSLATION CENTER

ศูนย์แปลภาษานานาชาติ เอ็ดดูบร๊านช์

 

 รับแปลบทคัดย่อไทย-อังกฤษ ในราคาพิเศษ หน้าละ 250-300 บาทเท่านั้น !!!

 

 

บริการพิเศษ !!! รับแปลงานวิจัย Abstract ให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญา ตรี โท เอก ในราคาย่อมเยาว์

 

 

โดยนักแปลคุณภาพ และมีความชำนาญเฉพาะด้าน ติดต่อ 089-118-6469 หรือ 085-115-4552 

 

แปล 10 หน้าขึ้นไปมีส่วนลดพิเศษลูกค้าประจำมีส่วนลด 5% อย่างต่ำค่ะ!!! 

 

 

 

 

บริการแปลเอกสาร ทำการแปลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสาร ครอบคลุมหลายภาษา EDUBRANCH มีผู้เชี่ยวชาญทางการกฏหมายที่สามารถ แปลและรับรองเอกสารด้านกฏหมายให้แก่ท่านได้ นักแปลเอกสารด้านการศึกษาของ EDUBRANCH ได้ผ่านการคัดกรองความสามารถ และ EDUBRANCH ประกอบด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแปลเอกสารเฉพาะทางได้ อาทิเช่น

 เอกสารการศึกษา: สำหรับน้องๆนักศึกษาที่ต้องการแปลเอกสารเพื่อการเรียน ประกอบด้วย บทเรียนจากหนังสือ งานวิจัย บทความ วรสาร รายงาน วิทยานิพนธ์ ปริญญาบัตร ทรานสคริปต์ทุกระดับชั้น แปลบทคัดย่อ  แปลบทคัดย่อสารานิพนธ์ แปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ แปลบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ แปล abstract แปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ แปลบทคัดย่อด่วน แปล abstractด่วน แปลบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ

 เอกสารทางธุรกิจ: แผ่นพับโฆษณา รายละเอียดสินค้า รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ เอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับแปลเอกสารทางธุรกิจด่วน งบการเงิน เอกสารการบัญชี รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท หมายเหตุประกอบงบการเงิน และสัญญาต่างๆ

 เอกสารทางราชการ: บัตรประชาชน สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบหย่า มรณบัตร และเอกสารที่ต้องการ การแปล และ การรับรองจากผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม กฏหมาย คำฟ้อง คำพิพากษา หนังสือราชการ

 

 

รับแปลเอกสาร รับแปลงานด่วนไทย-อังกฤษ ทุกประเภทตั้งแต่ เอกสารราชการ เอกสารวิชาการ เอกสารธุรกิจ เอกสารการศึกษา ใบสำคัญ สัญญา ใบรับรอง คู่มือ พร้อมประทับตรารับรอง บริการอย่างมืออาชีพ ...บริการทุกระดับ .. คุณภาพและราคา มั่นใจได้ ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลกว่า ปี ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ

และในหลากหลายรูปแบบงานเขียน เช่น

หลักสูตรเตรียมสอบ รับแปลบทคัดย่อ - บทคัดย่อนั้นเป็นส่วนประกอบของงานวิจัย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบทคัดย่อนั้นเป็นส่วนที่สรุปงานวิจัยทั้งหมดที่ได้ทำมา ดังนั้นการแปลบทคัดย่อจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมากที่จะทำการแปล ทาง Edubranch จึงมีบริการรับแปลบทคัดย่อ เพื่อตอบสนองในจุดนี้ การรับแปลบทคัดย่อของทางเรา จะใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาทำการแปล เพื่อให้ได้บทคัดย่อที่มีคุณภาพและมีความถูกต้องตรงตามเนื้อหาของต้นฉบับมากที่สุด สามารถเข้าชมตัวอย่างการรับแปลบทคัดย่อได้ที่นี่ >>ตัวอย่างการแปลบทคัดย่อ<<

 


หลักสูตรเตรียมสอบ รับแปลบทความวิจัย (Research Paper, Journal) - การอ่านงานวิจัยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับนักเรียนนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มักพบกับปัญหาในการอ่านบทความวิจัยของชาวต่างชาติ เนื่องจากไม่สามารถจับใจความสำคัญของงานวิจัยได้ และเนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่นั้นจะถูกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ทาง Edubranch มีบริการรับแปลบทความงานวิจัย เพื่อตอบสนองในจุดนี้ การแปลบทความงานวิจัยของเราจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รับแปลงานนักศึกษา เพื่อให้สื่อถึงความหมายของงานวิจัยนั้นๆ และความสำคัญต่างๆ พร้อมทั้งการรับแปลบทความวิจัยนี้ ยังสามารถทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาและรายละเอียดของงานวิจัยต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางเรายินดีมอบการรับแปลบทความวิจัยที่มีคุณภาพและความถูกต้องตรงตามเนื้อหาของต้นฉบับมากที่สุด แปลงานนักศึกษาด้วยค่าบริการที่นักศึกษาสามารถจ่ายได้ สามารถเข้าชมตัวอย่างการรับแปลบทความงานวิจัยได้ที่นี่ >>>ตัวอย่างการแปลบทความวิจัย<<< 

 


หลักสูตรเตรียมสอบรับแปลวิทยานิพนธ์ (Thesis) การแปลวิทยานิพนธ์นี้รวมถึงการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และภาษาไทยเป็นอังกฤษ การส่งวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาต่างๆต้องทำตัวเล่มให้สมบูรณ์และเนื้อหาต้องเป็นภาษาอังกฤษ ทางเรามีบริการรับแปลเอกสาร งานวิทยานิพนธ์ด้วยนักแปลคุณภาพ ซึ่งเป็นการแปลที่ครบถ้วน เนื้อหาสมบูรณ์และถูกต้องตามต้นฉบับ สามารถนำส่งเป็นเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อใช้จบได้ค่ะ ทางเรายินดีมอบบริการรับแปลเอกสารงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและความถูกต้องด้วยค่าบริการที่นักศึกษาสามารถจ่ายได้ สามารถเข้าชมตัวอย่างการงานแปลได้ที่นี่ค่ะ >>>ตัวอย่างการแปลวิทยานิพนธ์<<<

 


หลักสูตรเตรียมสอบ รับเขียนเรียงความ รับแต่งเรียงความ รับเรียบเรียงเรียงความ (Essay Writing) ทางเรามีบริการรับแต่งเรียงความให้น้องๆนักศึกษาที่ไม่สามารถแต่งเรียงความได้ เนื่องจากขาดประสบการณ์และความเข้าใจในการเขียนเรียงความ โดยทางเรามีบริการรับเขียนเรียงความภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาอักษร จากมหาวิทยาลัยดังที่สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านการเขียนเรียงความได้ ด้วยราคาประหยัดและได้งานอย่างถูกต้องตามหลักการเขียนเรียงความ โดยน้องๆที่มาใช้บริการสามารถมั่นใจในบริการเขียนเรียงความได้ค่ะ >>>ตัวอย่างการเขียนเรียงความ<<<


หลักสูตรเตรียมสอบ รับตรวจสอบไวยากรณ์ (Proofreading) หรือการ Rewrite article โดยทางเรามีบริการตรวจสอบไวยากรณ์ให้ถูกต้องตามหลัก นอกจากนั้นยังเขียนออกมาให้อยู่ในรูปประโยคที่เหมาะสมและสวยงาม สามารถอ่านและเข้าใจได้ โดยบริการนี้ของเรา ได้รับความไว้วางในจากนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก รับตรวจแก้ไวยากรณ์โดยทีมงานตรวจแก้ภาษานั้นคือผู้ที่เป็นมืออาชีพและเป็นเจ้าของภาษา สามารถให้บริการได้ทันใจ โดยรับประกันความถูกต้องของงาน 100% โดยงานที่ตรวจแก้นั้นจะรวมถึงการตรวจแก้การพิมพ์ผิด การตรวจแก้ความผิดพลาดทางหลักไวยากรณ์ ความต่อเนื่องของประโยค ความสอดคล้องของประโยค การใช้ Tenses การจัดวางโครงสร้างรูปประโยค และอื่นๆอีกมากมาย โดยเอกสารที่มักจะทำการตรวจแก้เอกสารจะประกอบด้วย งานวิทยานิพนธ์ งานวิจัยและโครงร่างงานวิจัย เอกสารโฆษณา เอกสารราชการ และอื่นๆอีกมากมายค่ะ >>>ตัวอย่างการตรวจสอบไวยากรณ์<<< 


หลักสูตรเตรียมสอบ รับแปลคู่มือ (Manual) โดยการรับแปลคู่มือนั้น จะประกอบด้วยคู่มือผู้ใช้งาน คู่มือคุณภาพ และคู่มือความปลอดภัยต่างๆ โดยทางเรามีทีมงานเฉพาะด้านที่สามารถให้บริการแปลคู่มือได้อย่างถูกต้องตามเนื้อหาการใช้งาน การรับแปลคู่มือของเรานั้น สามารถให้บริการจัดวางหน้าให้คล้ายคลึงกับต้นฉบับมากที่สุด และสามารถทำ ArtWork โดยทางทีมงานมีความสามารถในการทำรูปเล่มให้โดยใช้โปรแกมการสร้างภาพหรือรูป ดังนั้นการบริการรับแปลคู่มือของเราจึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างสูง และใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยแท้จริง >>>ตัวอย่างการรับแปลคู่มือ<<<


หลักสูตรเตรียมสอบ รับแปลสัญญา (Agreement) โดยทางเราได้มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแปลสัญญา เพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากภาษากฎหมายเป็นภาษาเฉพาะทางที่ประกอบด้วยศัพท์เทคนิคมากมาย การรับแปลสัญญาหรือเอกสารกฎหมายจึงเป็นศิลปะที่ต้องสร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น การเลือกแปลสัญญาด้วยผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะทำให้ท่านเข้าใจเนื้อหาของสัญญาได้อย่าง "ถูกต้อง" และมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่ "ไม่เสียเปรียบ" ในเชิงธุรกิจ ซึ่งคุณจะไม่ผิดหวังกับการบริการแปลเอกสารนี้ โดยทางเราขอรับรองความถูกต้องในการแปลด้วยค่ะ >>>ตัวอย่างการแปลสัญญา<<<


หลักสูตรเตรียมสอบ รับแปลเนื้อหาเว็บไซต์ (Website Content) เนื่องจากปัจจุบัน การทำการตลาดบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีการแข่งขันสูง ดังนั้นเพื่อขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ การแปลเว็บไซต์ให้เป็นภาษาต่างประเทศ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยทางทีมงานเราให้ความสำคัญกับการแปลเว็บไซต์ โดยจะทำการเนื้อหาอย่างครบถ้วน และให้อยู่ในสำนวนของการโฆษณาและเชิญชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการอย่างเป็นพิเศษ สามารถสอบถามข้อมูลการรับแปลเว็บไซต์ได้เพิ่มเติมค่ะ >>>ตัวอย่างการแปลเว็บไซต์<<<

 

 

  แปลเอกสาร, แปลภาษา, EDUBRANCH, แปลงาน, แปลงานด่วน, แปลบทความ, แปล, แปลหนังสือ, แปลสัญญา, แปล journal, abstract, แปล resume, แปลโบว์ชัวร์, แปลข้อความ, แปลอีเมลล์, แปลเว็ป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลได้ที่ 

Email: info@edubranch.com / edubranch@gmail.com

Mobile: 089-118-6469 หรือ 085-115-4552

Whatsapp: 089-118-6469

Website: https://www.edubranch.com

 


Tag: รับแปลเอกสาร | รับแปลภาษา | รับแปลงานด่วน | แปลเอกสาร | แปลภาษา | แปลงานด่วน | แปลบทคัดย่อ | แปลอังกฤษ | แปลเอกสารราคาถูก | แปลภาษาไทย | แปลภาษาญี่ปุ่น | แปลงานวิจัย | รับแปลบทคัดย่อ | หาที่แปลเอกสารถูก |

แปลเอกสารด่วน | แปลไทยเป็นอังกฤษ | แปลอังกฤษเป็นไทย | แปลเอกสารราชการ | แปลเอกสารด่วน | แปลเอกสารขอวีซ่า | รับแปลภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

กรอกข้อมูลเพื่อสอบถามเกี่ยวการรับแปลเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2008-2013 All Rights Reserved by www.edubranch.com สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หากผู้ใดทำการคัดลอกเนื้อหาบางส่วนหรือดัดแปลงแล้วนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน จะดำเนินคดีตามกฎหมาย และมีบทลงโทษสูงสุด
| รับแปลเอกสาร | รับแปลภาษา | รับแปลภาษาอังกฤษ | รับแปลบทคัดย่อ | รับแปลเอกสารด่วน |
ติดต่อเรา: Edubranch Translation Center: สาขาสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย | สาขาลาดพร้าว ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 089-118-6469 หรือ 085-115-4552
Email: edubranch@gmail.com
Website: www.edubranch.com