ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
รับแปลเอกสาร
รับแปลภาษา
รับแปลเอกสารด่วน
รับแปลงบการเงิน
รับแปลบทความ
รับแปลบทคัดย่อ
English Version
bulletก้าวเข้าสู่ AEC
ศูนย์แปลภาษา
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletรู้จักเรา
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีใช้บริการ
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletแลกลิ้งกับเรา


หาที่แปลเอกสาร


รู้จักเรา

 

เรียนพิเศษที่บ้าน,เรียนพิเศษตัวต่อตัว,หาครูสอนพิเศษ,หาติวเตอร์,รับแปลเอกสาร,รับแปลภาษา,ครูสอนพิเศษ

 เรียนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษที่บ้าน หาครูสอนพิเศษ รับแปลเอกสาร รับแปลบทความ รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานวิจัย

 

 

 

 

 

EDUBRANCH คือใคร? 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

EDUBRACNH ก่อตั้งโดยทีมนักศึกษา ปริญญาโท-เอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ มหิดล และ จุฬา ที่มีพร้อมทั้งประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่น้องๆถึงบ้านได้ EDUBRANCH ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองน้องๆ ที่มีปัญหาของน้องๆที่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่สถาบันได้รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่อยากให้น้องๆเรียนที่บ้าน เพื่อจะได้คอยดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ EDUBRANCH คือทีมติวเตอร์ที่เน้นการเรียนพิเศษตัวต่อตัว (1-ต่อ-1) เรียนพิเศษที่บ้าน จัดหาครูสอนพิเศษและแบบกลุ่มย่อย (small group) ไม่เกิน 3-5 คน ซึ่งการเรียนการสอนนั้นครอบคลุมทุกวิชา ทุกระดับชั้น ทุกคอร์สไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาคไทย หรือ English Program (หลักสูตร EP) สอนระยะสัั้น (ติวก่อนสอบ) หรือ สอนระยะยาว (ปรับพื้นฐานตั้งแต่ต้น)

  

 

เทคนิคการสอนของพี่ๆติวเตอร์ EDUBRANCH

เทคนิคการสอนของทางพี่ๆเอ็ดดูบร๊านช์แบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอนด้วยกัน

เทคนิคการเรียนการสอน

 
ขั้นตอนแรก
 
วิเคราะห์ภาพรวมของน้อง เพื่อทำการปรับเปลี่ยนการสอนให้เหมาะสม 

 
ขั้นตอนที่สอง
 
วิเคราะห์ภาวะการเรียนรู้การพัฒนาท้ังภายนอกและภายใน 

 
ขั้นตอนที่สาม
 
วิเคราะห์จุดแข็ง และอ่อน เพื่อทำการดึงความสามารถที่น้องๆมีให้ออกมาใช้มากขึ้น 

 
ขั้นตอนที่สี่
 
 
ตั้งจุดประสงค์ในการเรียน ทำการตั้งจุดประสงค์ในการเรียนแต่ละบทและวิชา เพื่อให้น้องๆได้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้แก้ไขจุดบกพร่อง เพื่อให้จุดอ่อนนั้นพัฒนากลายเป็นจุดแข็ง
 
 
 
 
 
 
 
การแปลเอกสารกับทางเอ็ดดูบร๊านช์...ดีหรือไม่...??? 
รับแปลเอกสาร,รับแปลภาษา,แปลเอกสาร,แปลภาษา
 
หลายคนสงสัยว่าการแปลเอกสารกับทางเอ็ดดูบร๊านช์จะดีหรือไม่ เรามีคำตอบให้ การแปลเอกสารกับทางเรานั้นเราใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแต่ละสาขาในการแปล เช่นหากน้องๆนักศึษาคณะแพทย์ต้องการให้แปลงานวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ ทางเรามีนักแปลที่ชำนาญด้านการแปลการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความสามารถในการแปลทั้งภาษาไทยเป็นอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นไทย นอกจากนี้เรายังมีนักแปลคุณภาพสาขาวิชาอื่นๆ ซึ่งมาพร้อมกับค่าบริการแปลที่คนส่วนมากสามารถชำระได้ โดยทางเราไม่ได้เอาเปรียบผู้ใช้บริการโดยการคิดค่าบริการการแปลแพงๆ เราคิดตามความเหมาะสมของเนื้อหางานแปล ความยากง่าย จำนวน และระยะเวลาในการแปล และทางเราไม่มีนโยบายในการใช้โปรแกมแปลภาษาที่มีใช้ในเว็ปทั่วไปแต่อย่างใด 
นอกจากนี้ เรายังมีการรับประกัน สามารถแก้ไขเอกสารที่ทางเราได้แปลไปให้ได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากส่งมอบงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยการแก้ไขเอกสารต้องเป็นการแก้ไขจากต้นฉบับที่ส่งมาให้แปลในครั้งแรกและแก้ไขจากเอกสารที่แปลจากทางเรา สาเหตุของการแก้ไขคือ ตรวจการพิมพ์ให้ถูกต้อง แก้ไขเนื้อหาเนื่องจากแปลไม่ถูกต้อง ทางเอ็ดดูบร๊านช์รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา ในหลายสาขาวิชา หลายสาขางาน และภาษานานาชาติ โดยนักแปลคุณภาพ ตรวจงานก่อนส่งให้แก่ผู้ใชบริการ นอกจากนี้เรายังมีทีมงาน Proofread ที่เป็นชาวต่างชาติ (ชาวอังกฤษโดยสัญชาติ ที่มีประวัติการศึกษาและการทำงานดีเยี่ยม) / ลูกครึ่งต่างชาติ ที่คอยให้บริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษ แก้งานวิจัย ตรวจทานภาษา สำนวนในการใช้งาน ด้วยค่าบริการที่เหมาะสมสำหรับน้องๆนักศึกษา และยังสามารถตรวจสอบรายงายวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์ได้อีกด้วย 
  
 
 
 
 
 

 

 
ทีมติวเตอร์คุณภาพและที่ปรึกษาของ EDUBRANCH 
>> พี่เรน่า: นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
>> พี่บิ้ว: นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
>> พี่มาร์ท: นักศึษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
>> พี่เจ้ดด้า: นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
>> พี่เก้า: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบันได้รับทุน ก.พ. เพื่อศึกษาระดับปริญญา โท-เอก ต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 


 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับคำปรึกษาต่างๆได้ที่

Email: info@edubranch.com / edubranch@gmail.com

Website: https://www.edubranch.com

Msn: cool_raina@hotmail.com

 

Call Center : 089-118-6469 or 085-115-4552

WhatsApp: 089-118-6469

Tag: หาครูสอนพิเศษ | เรียนพิเศษที่บ้าน | เรียนพิเศษตัวต่อตัว | หาติวเตอร์ | ครูสอนพิเศษ | หาติวเตอร์ให้ลูก |  หาครูสอนเสริม | เรียนพิเศษ | ติวเตอร์สอนพิเศษ | หาครูให้ลูก | อยากเรียนพิเศษ | เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ | เรียนพิเศษคณิต | เรียนพิเศษวิทย์ |ติวสอบ | ติวสอบเข้า | ติวเสริมที่บ้าน | ติวเข้า | ติวสอบตรง | สอบตรงมหิดล | ติวเข้า MUIC | ติวมหิดลอินเตอร์ | รับแปลเอกสาร | รับแปลภาษา | รับแปลงานด่วน | แปลเอกสาร | แปลภาษา | แปลงานด่วน | แปลบทคัดย่อ | แปลอังกฤษ | แปลเอกสารราคาถูก | แปล | แปลภาษาไทย | แปลภาษาญี่ปุ่น | แปลงานวิจัย | แปลภาษาอังกฤษ | แปลภาษาเยอรมัน แปลงาน | หาที่แปลเอกสาร แปล Journal | แปล Thesis | แปลงานนักศึกษา | รับแปลบทคัดย่อ | รับแปล Thesis | รับแปลงานนักศึกษาCopyright © 2008-2013 All Rights Reserved by www.edubranch.com สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หากผู้ใดทำการคัดลอกเนื้อหาบางส่วนหรือดัดแปลงแล้วนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน จะดำเนินคดีตามกฎหมาย และมีบทลงโทษสูงสุด
| รับแปลเอกสาร | รับแปลภาษา | รับแปลภาษาอังกฤษ | รับแปลบทคัดย่อ | รับแปลเอกสารด่วน |
ติดต่อเรา: Edubranch Translation Center: สาขาสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย | สาขาลาดพร้าว ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 089-118-6469 หรือ 085-115-4552
Email: edubranch@gmail.com
Website: www.edubranch.com