บริการแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา

บริการแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร แปลให้เป็นภาษาสากลเพื่อที่จะรองรับลูกค้าในหลากหลายประเทศ

เนื่องจากโลกธุรกิจในวันนี้ได้เจริญเติบโตและขยายออกสู่ต่างประเทศ เอกสารหลายประเภทต้องถูกทำการ แปลให้เป็นภาษาสากลเพื่อที่จะรองรับลูกค้าในหลากหลายประเทศ โดยทั่วไปแล้ว บริการแปลเอกสารจะต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างสูง และทำการแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของสาขานั้นๆ เพื่อให้เอกสารออกมาในรูปแบบที่เหมาะสม และถูกต้องที่สุด ดังนั้น ศูนย์รับแปลเอกสารเอ็ดดูบร๊านช์ มีบริการ รับแปลเอกสาร ซึ่งทำการ รับแปลเอกสาร โดยผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการแปล โดยนักแปลของศูนย์แปลเอกสารนี้ล้วนมีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือในการแปลเอกสาร นักแปลของ ศูนย์รับแปลเอกสารของเรานั้นมีความสามารถสูงโดยบริษัทแปลเอกสารพร้อมที่จะให้บริการงานแปลให้แก่ทุกท่านด้วย ราคาแปล ที่เป็นธรรม งานคุณภาพ เนื่องจากเราได้คัดสรรนักแปลที่มีความสามารถเท่านั้นโดยนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์แปลมากกว่า 10 ปี ผ่านการแปลมามากกว่า 1000 ผลงาน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่าศูนย์รับแปลเอกสารของเรานั้นให้บริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพราคาแปลเป็นธรรมแก่ลูกค้าทุกท่าน
 
 
เอกสารกฎหมาย

ได้แก่ รับแปลสัญญา รับแปลงาน ข้อตกลง จากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทยการแปลสัญญานั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน ซึ่งเนื้อความต้องถูกต้องตามต้นฉบับ โดยไม่มีการบิดเบือนเนื้อหาแต่อย่างใดการ รับแปลงาน สัญญาของทางเราจะใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านกฏหมายและผ่านการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษมาเป็นอย่างดี โดยผู้แปลจะมีความชำนาญในการใช้ศัพท์และมีความชำนาญในการถ่ายทอดเนื้อความตามต้นฉบับได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่า รับแปลงาน การรับแปลสัญญาของทางเรานั้นมีความถูกต้องและมีคุณภาพ แปลคำสั่งศาล แปลสัญญาเช่าแปลใบแจ้งความ แปลงานกฎหมาย แปลสัญญา สัญญาทางธุรกิจ แปลหนังสือค้ำประกันหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือมอบอำนาจ เอกสารหลักฐานทางคดี หนังสือรับรองบริษัท

เอกสารบริษัท 

ได้แก่ รับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสาร รับแปลรายงานประจำปี รับแปลเอกสารการบัญชีซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีการขยายธุรกิจไปสู่ระดับต่างประเทศ

ดังนั้นเอกสารทางธุรกิจส่วนใหญ่นั้นต้องมีการจัดทำเป็นรูปแบบภาษานานาชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อเป็นจุดสนใจแก่นักลงทุน ดังนั้นเราจึงมีบริการรับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสาร รับแปลรายงานประจำปีรับแปลเอกสารการบัญชี ซึ่งแปลโดยผู้ที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารทางธุรกิจมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมั่นในได้ว่าการแปลงบการเงินแปลรายงานประจำปี แปลเอกสารการบัญชีของทางเรานั้นมีคุณภาพและถูกต้อง


รับแปลเอกสารระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ในปัจจุบันเริ่มมีการว่าจ้างงานนักธุรกิจชาวต่างชาติเพื่อทำการบริหารกิจการเพิ่มขึ้นดังนั้นระเบียบข้อบังคับของบริษัทจึงต้องมีการแปลออกมาในรูปภาษานานาชาติ เพื่อตอบโจทย์การว่าจ้าง และให้ผู้ถูกว่าจ้างทำความเข้าใจต่อการทำงานในบริษัทอย่างถูกต้องทางเราจึงมีบริการรับแปลเอกสารระเบียบข้อบังคับของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสการว่าจ้างงานชาวต่างชาติให้แก่บริษัทต่างๆเพิ่มขึ้นและทำการแปลโดยนักแปลคุณภาพที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูง ดังนั้นผู้ใช้บริการรับแปลเอกสารจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ระเบียบข้อบังคับฉบับแปลนั้นมีเนื้อหาที่ถูกต้องและมีคุณภาพ


รับแปลภาษารายละเอียดสินค้า

ในปัจจุบันเริ่มมีการส่งออกและนำเข้าสินค้ามากขึ้นดังนั้นรายละเอียดสินค้าจึงต้องมีการแปลให้เป็นภาษานานาชาติ หรือภาษาไทยเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถอ่านทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี ทางเรามีบริการรับแปลภาษาแปลรายละเอียดสินค้าที่สามารถแปลออกมาในรูปแบบของโฆษณา และแปลโดยนักแปลที่มีความถูกต้องในการแปลรายละเอียดต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดใบกำกับยา เวชภัณฑ์ หรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งการรับแปลภาษานั้นนักแปลมีคุณภาพและมีประสบการณ์สูงดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่าการแปลรายละเอียดสินค้านั้นมีความถูกต้องและเนื้อหาครบถ้วนพร้อมคุณภาพที่ดี


รับแปลเอกสารแผ่นพับโฆษณา

แผ่นพับโฆษณานั้นเป็นสื่อในการโฆษณาที่นิยมใช้เป็นอย่างมาเพื่อให้เข้าถึงผู้รับโดยตรง ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องทำออกมาในรูปแบบหลากหลายภาษา เรามีทีมงานรับแปลเอกสารที่มีคุณภาพที่สามารถแปลแผ่นพับโฆษณาพร้อมใช้สำนวนในการบรรยายโฆษณษาโดยไม่บิดเบือนจากต้นฉบับ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่า แผ่นพับโฆษณาที่ได้ทำการแปลมานั้น มีคุณภาพและถูกใจผู้รับเป็นอย่างแน่นอน

บริการแปลเอกสารด่วน

บริการแปลเอกสารด่วน ภายใน

24

ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้นเพียงคำละ

1.5

บาท*
หรือเริ่มต้นเพียงหน้าละ

450

บาท

ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสาร
ช่วงเวลาให้บริการด่วนคือ 08.30-14.30 น.
ติดต่อได้ที่ไลน์ @edubranch (มีตัว @ ด้านหน้า) เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่และนักแปลโดยตรง
หรือส่งงานเพื่อประเมินราคาได้ที่ edubranch@gmail.com


Visitors: 351,783