ทำไมต้องแปลเอกสารกับบริษัทแปลเอกสาร เอ็ดดูบร๊านช์

มองหา บริษัทแปลเอกสาร ที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์

บริษัทแปลเอกสาร เอ็ดดูบร๊านช์

การทำธุรกิจทุกวันนี้แค่ประสบความสำเร็จในประเทศคงยังไม่เพียงพอ หากคุณต้องการให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด การค้าขายส่งออกนอกประเทศคือคำตอบที่ดีที่สุด ยิ่งปัจจุบันที่เรามีอินเตอร์เน็ตที่ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกง่ายและรวดเร็วผ่านช่องทางได้หลากหลาย การทำธุรกิจการค้าขายส่งออกไปยังต่างประเทศที่มีความต้องการสินค้าของคุณ จึงสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

แต่ขั้นตอนสำคัญก่อนที่คุณจะทำค้าขายกับต่างประเทศได้นั้น คือการแปลเอกสารสำคัญที่มีอยู่หลายประเภทให้เป็นภาษาราชการของแต่ละประเทศที่คุณติดต่อทำธุรกิจด้วย หรือแปลเอกสารให้เป็นภาษาสากลเพื่อสามารถรองรับในหลากหลายประเทศได้ ฉะนั้นการเลือก บริษัทแปลเอกสาร ที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการ รับแปลเอกสาร จึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่หลายธุรกิจต้องพิจารณาเลือกให้ดีก่อนการตัดสินใจ

เพราะเอกสารสำหรับติดต่อซื้อขายสินค้าหรือการทำธุรกิจในต่างประเทศ มักจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการและเอกสารทางกฎหมาย อย่างสัญญาซื้อขาย หรือใบรับรองต่างๆ ที่มีความสำคัญและมีความละเอียดอ่อนในแง่ของกฎหมาย เพราะสามารใช้เอกสารนั้นๆ เป็นหลักฐานเอาผิดทางกฎหมาย หากฝ่ายได้ฝ่ายหยึ่งทำผิดข้อตกลง ดังนั้นการแปลเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ จึงต้องมั่นใจว่าเนื้อความในเอกสารที่แปลนั้นถูกต้องตรงตามความหมายอย่างแท้จริง หลายบริษัทจึงมักเลือกวิธีการจ้าง บริษัทแปลเอกสาร มากกว่าการแปลเองหรือให้บุคคลที่มีความสามารถด้านแปลภาษาทั่วไป

 

บริษัทแปลเอกสาร  Edubranch (เอ็ดดูบร๊านช์) รับแปลเอกสาร อะไรบ้าง?

 • เอกสารกฎหมาย : อาทิ เอกสารสัญญาหรือข้อตกลงทางธุรกิจ, แปลคำสั่งศาล, สัญญาเช่า, ใบแจ้งความ, งานกฎหมาย, หนังสือค้ำประกัน, หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย, หนังสือมอบอำนาจ, เอกสารหลักฐานทางคดี หรือหนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ ที่มีเนื้อความถูกต้องตรงตามต้นฉบับ โดยทางเราจะใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านกฏหมายและผ่านการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษเป็นผู้แปลเอกสารให้คุณ ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าเอกสารต่างๆ จะมีความถูกต้องและมีคุณภาพอย่างแน่นอน

 • เอกสารบริษัท : เช่น รายงานประจำปี, งบการเงินและเอกสารการบัญชี โดยบริษัทใดที่ต้องการขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ มีความจำเป็นต้องใช้การแปลเอกสารเหล่านี้เพื่อเป็นจุดสนใจแก่นักลงทุน และแน่นอนว่าผู้ที่ รับแปลเอกสาร จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารทางธุรกิจมาเป็นเวลายาวนาน

 • เอกสารระเบีบยข้อบังคับของบริษัท : สำหรับบริษัทที่มีการรับพนักงานต่างชาติเข้ามาทำงานในองค์กร ย่อมต้องมีเอกสารต่างๆ และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ถูกแปลเป็นภาษานานาชาติ เพื่อใช้สื่อสารกับพนักงานต่างชาติให้ทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและการทำงานในบริษัทของคุณ เราจึงมีบริการรับแปลระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่รองรับหลายภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลกมากกว่า 20 ภาษา ได้ตอบโจทย์บริษัทของคุณ

 • รับแปลเอกสาร รายละเอียดสินค้า : เช่น รายละเอียดใบกำกับยาหรือเวชภัณฑ์, เคมีภัณฑ์หรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพราะบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือเล็ก ที่มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้ากับต่างประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารที่เป็นรายละเอียดสินค้าต่างๆ ของคุณ ที่แปลเป็นภาษาสากลหรือภาษาราชการของประเทศนั้นๆ ทางเรามีบริการแปลรายละเอียดสินค้าที่สามารถแปลออกมาในรูปแบบของโฆษณา และแปลโดยนักแปลที่มีความในการแปลรายละเอียดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 • รับแปลเอกสาร แผนพับโฆษณา : แผ่นพับโฆษณาถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย หากบริษัทของคุณงจำเป็นไปต้องออกบูธขายสินค้าหรือจะต้องไปเสนอขายสินค้ายังต่างประเทศ การแปลแผ่นพับโฆษณาเป็นภาษานั้นๆ เพื่อสามารถส่งมอบรายละเอียดสินค้าคร่าวๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจ จึงนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสการขายของคุณในตลาดโกลได้อีกทางหนึ่ง

 

ทำไม? ต้องเลือก Edubranch (เอ็ดดูบร๊านช์)

 1. เอ็ดดูบร๊านช์ มีประสบการณ์ในงานแปลภาษามากกว่า 10 ปี โดยเราเปิดให้บริการในรูปแบบบุคคลธรรมดาตั้งแต่ปี 2553 (2010) และขยายกิจการเป็นรูปแบบบริษัทจำกัดในปี 2557 (2014) โดยให้บริการที่ครอบคลุมด้านการแปลเอกสาร ทั้งแปลเอกสารราชการ, เอกสารธุรกิจ, เอกสารสัญญา, เอกสารทางด้านกฎหมาย หรือแม้แต่เขียนบทความต่างๆ เป็นภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

 2. เอ็ดดูบร๊านช์ มีความเข้าใจลักษณะงานของเอกสารแต่ละประเภทเป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ที่เรา รับแปลเอกสาร มามากกว่า 10 ปี เราจึงมีความชำนาญและสามารถเข้าใจในวัตถุประสงค์ของเอกสารแต่ละฉบับเป็นอย่างดีว่า เอกสารนี้ทำขึ้นเพื่ออะไร? มีเป้าหมายอะไร? และผู้ใช้งานเอกสารต่างๆ คือใคร ซึ่งนอกจากเราจะเป็น บริษัทแปลเอกสาร เรายังสามารถให้คำปรึกษาเรื่องเอกสารต่างๆ ให้กับคุณได้อีกด้วย

 3. เอ็ดดูบร๊านช์ รับแปลเอกสาร ที่ครอบคลุมมากกว่า 20 ภาษาที่ใช้สำหรับการ สื่อสารกันทั่วโลก ที่มีความแม่นยำและชำนาญการดเานภาษานั้นๆ อาทิ ภาษอังกฤษ, อินโดนีเซีย, สเปน, จีน, ญี่ปุ่น, พม่า, กัมพูชา, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, เกาหลี หรือฮินดี เป็นต้น

 4. เอ็ดดูบร๊านช์ บริษัทแปลเอกสาร ที่มีบริการรับรองคำแปลตามกฎกระทรวง 2540 ทั้ง บริการรับรองเอกสาร, รับรองเอกสารกรมการกงสุล, กระทรวงการต่างประเทศหรือสถานทูตประเทศต่างๆ ฯลฯ นอกจากนั้นเรายังมีบริการจัดเตรียมเอกสาร พร้อมเดินเรื่องขอรับรองที่กรมการกงสุลทั้งบริการยื่นรับรองด่วนและยื่นรับรองปกติ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วนำไปรับรองต่อที่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย เรียกได้ว่าเป็นบริการด้านเอกสารแบบ One-Stop Service ที่ช่วยให้อำนวยความสะดวกให้คุณตั้งแต่ต้นจนจน

  ซึ่งเอกสารที่แปลโดย Edubranch ลูกค้าสามารถขอให้เรารับรองคำแปลถูกต้องได้ ซึ่งโดยเอกสารที่ออกจาก Edubranch เป็นเอกสารที่รับรองคำแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับศาลยุติธรรม ตามข้อกำหนดและระเบียบ TOR เพื่อเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการไทย เมื่อรับรองการแปลแล้ว สามารถนำไปยื่นที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้ หรือสามารถนำไปยื่นใช้เป็นหลักฐานแจ้งความ หรือในการดำเนินคดีในชั้นศาลได้เช่นกัน

 5. เอ็ดดูบร๊านช์ นอกจากบริการ รับแปลเอกสาร แล้วก็ยังมีบริการด้านกฎหมายต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกเหล่าผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ อาทิ บริการจดเครื่องหมายการค้า เพื่อขอรับความคุ้มครองในโลโก้ของธุรกิจหรือเครื่องหมายการค้า, บริการยื่นขอรับความคุ้มครองสำหรับการประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร, บริการร่างคำขอรับสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร เพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศหรือต่างประเทศ, บริการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับความคุ้มครองด้าน IP (Intellectual Property) หรือทรัพย์สินทางปัญญา และบริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนบริษัท รวมทั้งรับจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจผ่านระบบออนไลน์

  นอกจากนั้นยังให้คำปรึกษาพร้อมบริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ, บริการจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการขอหนังสือรับรองความประพฤติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงขอทำใบขับขี่สากล (International Driving Permit) ที่กรมการขนส่งทางบกโดยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง เป็นต้น

 6. ทีมงานที่ รับแปลเอกสาร ของเอ็ดดูบร๊านช์ มีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเอกสารด้านกฎหมายโดยเฉพาะ โดยงานแปลที่ส่งมอบให้ลูกค้า จะผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและตรวจคุณภาพก่อนส่งให้ลูกค้าทุกครั้ง

 7. เอ็ดดูบร๊านช์ มีบริการประเมินราคาของงานแปลเอกสารให้คุณแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งการประเมินราคางานแปลเอกสารต่างๆ เป็นอัตราที่ยุติธรรม ยืดหยุ่นตามงบประมาณและความยากง่ายของงาน
 8. เอ็ดดูบร๊านช์ มีช่องทางในการติดต่อ รับแปลเอกสาร หลายช่องทาง ได้แก่ line อีเมล เบอร์โทรหรือให้คุณเข้ามาติดได้ที่หน้าร้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่คอยแนะนำบริการให้แก่คุณด้วยความเต็มใจ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ

 9. เอ็ดดูบร๊านช์ มีบริการแปลเอกสารด่วนภายใน 24 ชั่วโมง ราคาเริ่มต้นเพียงคำละ 1.5 บาท หรือหน้าละ 450 บาท


หากคุณกำลังมองหา บริษัทแปลเอกสาร ที่ช่วยจัดการเอกสารสำคัญทางธุรกิจ เอกสารทางราชการ หรือเอกสารทางกฎหมายที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนในการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ถูกต้อง แม่นยำ และมีมาตรฐานตรงตามที่หลายประเทศยอมรับ Edubranch (เอ็ดดูบร๊านช์) ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกคน เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและสามารถให้คำแนะนำท่านได้ทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการแปลเอกสาร การรับรองเอกสาร ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ลูกค้าทุกคน

บริษัทแปลเอกสาร บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด ติดต่อ

Visitors: 335,650