รวมขั้นตอนการเตรียมตัวแปลเอกสารก่อนยื่นรับรองเอกสารกรมการกงสุล

How To ฉบับรวบรัดเตรียมเอกสารให้นักแปลอย่างไร ก่อนรับรองเอกสารกรมการกงสุล

แปลเอกสารรับรองเอกสารกรมการกงสุล

หากพูดถึงการรับรองเอกสารกรมการกงสุลหลายคนอาจไม่คุ้นเคย เพราะในชีวิตประจำวันเราไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อรับรองเอกสาร แต่หากวันใดวันหนึ่งมีความจำเป็นขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไร? วันนี้เรามีข้อมูลการเตรียมตัว การเตรียมเอกสารให้นักแปล และขั้นตอนการรับรองเอกสารกงสุลแบบรวบรัดและเข้าใจง่ายมาฝาก

 

การรับรองเอกสารกรมการกงสุลคืออะไร

การรับรองเอกสารกรมการกงสุลหรือการรับรองเอกสารกงสุล หมายถึง การรับรองความถูกต้องของเอกสารที่ต้องนำไปใช้ยื่นเพื่อไปต่างประเทศ โดยเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ต้องนำไปยื่นให้กับกระทรวงการต่างประเทศ หรือเรียกได้ว่าเป็นเอกสารสำหรับดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับต่างประเทศนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยว ไปเรียนต่อ ไปทำงาน ทำธุรกิจ แต่งงาน หรืออื่น ๆ ซึ่งเอกสารราชการเหล่านี้ต้องผ่านการแปลเอกสารโดยนักแปลมืออาชีพ รวมถึงได้รับการรับรองจากกรมการกงสุลก่อน ไม่อย่างนั้นจะถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายและไม่สามารถนำไปใช้งานได้

ดังนั้นการรับรองเอกสารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากเอกสารไม่ผ่านการแปลอย่างถูกต้องก็จะไม่สามารถขอรับรองเอกสารได้ ส่งผลให้การดำเนินกิจการหรือการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศหยุดชะงัก จนทำให้เสียโอกาสทั้งด้านธุรกิจ การงาน การเรียน หรือการใช้ชีวิต การดำเนินการเพื่อให้สามารถรับรองเอกสารได้อย่างถูกต้องจึงสำคัญมากกว่าที่ใครหลายคนคิด

 

ทำไมต้องเลือกใช้บริการแปลภาษาเพื่อรับรองเอกสารกรมการกงสุล

หากมีความจำเป็นต้องยื่นรับรองเอกสาร เราต้องทำการแปลเอกสารเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษก่อน ซึ่งบางคนอาจคิดว่าไม่ใช่เรื่องยาก แปลเองหรือใช้โปรแกรมช่วยก็น่าจะทำได้ แต่จริง ๆ แล้ววิธีการนี้อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย เมื่อเอกสารผิดพลาดขึ้นมานอกจากจะเสียเวลาแก้ไขแล้ว ยังอาจทำให้เสียโอกาสการเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย เนื่องจากเอกสารราชการต้องอาศัยความรู้และความแม่นยำในการแปล ดังนั้นผู้แปลที่มีประสบการณ์สูงจึงเหมาะกับการแปลเอกสารเหล่านี้มากกว่า เพื่อให้คำแปลเอกสารมีความถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมตามรูปแบบที่ราชการกำหนดเอาไว้ ที่สำคัญเอกสารที่ผ่านการแปลแล้วต้องลงนามรับรองโดยผู้แปลด้วยเพื่อให้เอกสารคำแปลสมบูรณ์

 

การเตรียมตัวและเอกสารก่อนยื่นรับรองเอกสารกรมการกงสุล

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรมการกงสุลได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการรับรองเอกสาร โดยผู้ที่จะเข้าไปรับรองนั้นต้องดำเนินการจองคิวก่อน ถึงจะทำการรับรองได้ ดังนั้นหากจะรับรองเอกสารแล้วอย่าลืมทำการจองคิวกันนะคะ

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมก่อนยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลจะมีดังนี้

 • ต้นฉบับและสำเนา
  เป็นเอกสารที่ต้องเตรียมให้นักแปลเพื่อทำการแปลเอกสารก่อนนำไปยื่นขอการรับรองกงสุล อย่างแรกก็คือต้นฉบับ ส่วนเอกสารราชการบางอย่างก็ต้องใช้สำเนายื่นไปพร้อมกันด้วย

 • เอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษลงลายมือชื่อผู้แปล
  นอกจากต้นฉบับและสำเนาของเอกสารแล้ว ต้องมีเอกสารที่ถูกแปลอย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยผู้แปลมืออาชีพที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเอกสารราชการโดยเฉพาะ เนื่องจากต้องทำการแปลให้ถูกต้องตามรูปแบบ นอกจากนี้ยังต้องมีการลงลามมือชื่อผู้แปลเพื่อรับรองเอกสารที่ถูกแปลเรียบร้อยแล้วด้วย
  ในขั้นตอนนี้เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ สามารถนำไปยื่นรับรองเอกสารได้จริง ไม่ต้องแก้ไข ช่วยประหยัดต้นทุนและเวลา สามารถเลือกใช้บริการจาก Edu Branch ได้เลย เพราะเรามีทีมงานผู้แปลมืออาชีพที่มีความรู้ด้านเอกสารราชการและการรับรองเอกสารกงสุลโดยเฉพาะพร้อมให้บริการ

 • หากเป็นคำสั่งศาลต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง
  หากเอกสารที่ต้องการนำไปยื่นรับรองเอกสารเป็นประเภทคำสั่งศาล นอกจากจะนำมาแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ต้องยื่นคำสั่งศาลที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากศาลไปพร้อมกันด้วย

 

การเตรียมตัวก่อนยื่นคำร้องรับรองเอกสารกรมการกงสุล

หลังทำการแปลเอกสารพร้อมผู้แปลรับรองคำแปลเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอรับรองเอกสาร สามารถเตรียมตัวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลย

 1. เตรียมเอกสารให้พร้อมเอกสารที่ต้องการยื่นรับรอง 1 อย่างนั้นประกอบด้วย
  • ต้นฉบับภาษาไทย
  • สำเนาเอกสาร (ไม่ต้องเซ็นรับรอง)
  • ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษที่ผ่านการลงนามโดยผู้แปล
 2. กรอกแบบคำร้องตามแบบฟอร์มคำร้องขอรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล
 3. ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อประกอบคำร้อง
 4. หากดำเนินการแทนผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ 1 ชุดด้วย

 

ค่าธรรมเนียมการขอรับรองเอกสารกรมการกงสุล

 1. ค่าธรรมเนียมในการขอรับรองเอกสารกงสุล มีค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อชุด สำหรับเอกสารราชการทั่วไป สำหรับเอกสารประเภทอื่นค่าบริการจะอยู่ที่ 200 บาทต่อ 100 คำ และหากประสงค์จะรับรอง สามารถเข้ารับการบริการได้ตามวันและเวลาที่ทำการจองคิวเท่านั้นค่ะ สำหรับการ Walk-in จะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และความจำเป็นของการใช้เอกสารอย่างยิ่งค่ะ

 2. และนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมเพื่อแปลเอกสารและการนำไปยื่นขอรับรองเอกสารกรมการกงสุลแบบฉบับรวบรัด ซึ่งหากใครกังวลว่าจะยุ่งยากก็สบายใจได้เลย เพราะหากเลือกใช้บริการแปลเอกสารจากบริษัทรับแปลเอกสารมืออาชีพ จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยให้คำแนะนำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องมากที่สุด ไม่ต้องเสียเวลายื่นเอกสารใหม่ ช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่าเดิม

 3. หากใครต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือต้องดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและมีความจำเป็นต้องรับรองเอกสารกรมการกงสุล Edubranch พร้อมให้บริการด้านการแปลเอกสารพร้อมรับรองคำแปลโดยนักแปลภาษามืออาชีพ เราคือสถาบันแปลภาษาที่ตอบโจทย์ครอบคลุมด้านบริการแปลมากที่สุด รวมถึงมีทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะ รับแปลภาษาหลากหลายภาษา ครอบคลุมมากกว่า 10 ภาษา พร้มอบริการครบวงจรด้านการให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย บริการรับรองเอกสาร รับรองเอกสารกรมการกงสุลด้วย
 

บริษัทแปลเอกสาร  รับรองเอกสารกรมการกงสุล บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด ติดต่อ

Visitors: 335,648