จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติต้องใช้บริการแปลเอกสารหรือไม่

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับต่างชาติ ต้องใช้เอกสารใดบ้าง บริการแปลเอกสารจำเป็นไหม?

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติต้องใช้บริการแปลเอกสารหรือไม่

การสื่อสารไร้พรมแดนในปัจจุบันทำให้เกิดคู่รักต่างชาติต่างภาษามากขึ้น บางคู่อาจพัฒนาความสัมพันธ์จนนำไปสู่การตกลงปลงใจแต่งงาน แต่ในส่วนของการดำเนินการและเอกสารทางกฎหมายต้องทำอย่างไร การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และการใช้บริการแปลเอกสารราชการมีความสำคัญในกระบวนการนี้หรือไม่ เรามีคำตอบมาฝากให้หายข้องใจแล้ว 

ผู้ทำการจดทะเบียนสมรสต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

 1. หากมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอม
 2. หากอายุต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้สมรสได้เท่านั้น
 3. หากอายุ 20 ปีบริบูรณ์สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
 4. ฝ่ายชาย หรือหญิงต้องมีสัญชาติไทย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ คือ ต้องไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น เป็นต้น 

จดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

สำหรับฝ่ายชายหรือหญิงไทย มีเอกสารที่ต้องเตรียม บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางไทย และพยาน 1 คน สำหรับชาวต่างชาติ มีเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้

 1. ใบโสดที่ออกจากทางการของประเทศตนเอง สำหรับกรณีจดทะเบียนที่เขตหรืออำเภอในประเทศไทย มีหลักเกณฑ์ดังนี้

  • ใบโสดออกจากประเทศต้นทาง: ต้องเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศต้นทาง และสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้น จากนั้นต้องทำการแปลเอกสารราชการเป็นภาษาไทย ขั้นตอนนี้อาจเลือกใช้บริการรับแปลภาษาจากศูนย์รับแปลเอกสารเพื่อความถูกต้องก็ได้ แล้วที่สำคัญต้องรับรองเอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลด้วย

  • ใบโสดออกจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทย: ให้ทำการแปลเอกสารราชการเป็นภาษาไทย จากนั้นนำมารับรองเอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

 2. หนังสือเดินทาง
 3. บิดา - มารดา เพื่อให้ความยินยอม กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี
 4. พยาน 2 คน


นอกจากเอกสารข้างต้นแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังต้องมีคำร้องขอนิติกรณ์หรือคำร้องขอรับรองเอกสารและคำร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วย

จะเห็นได้ว่าศูนย์รับแปลเอกสารเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ เพราะต้องมีการแปลเอกสารราชการอย่างใบโสดจากประเทศต้นทางของคนต่างชาติเป็นภาษาไทย เอกสารต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล ดังนั้นการแปลที่ถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วนจากนักแปลมืออาชีพจึงช่วยทำให้การเตรียมเอกสารเป็นเรื่องง่าย สะดวก และเพิ่มความสบายใจให้คู่รักมากขึ้น

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติได้ที่ไหนบ้าง

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วก็มาดูในส่วนของสถานที่กันต่อ โดยคู่รักสามารถจดทะเบียนสมรสได้ที่อำเภอ แต่หากอยู่ต่างประเทศก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้ที่สถานทูตไทยประจำประเทศนั้น โดยจะเป็นการจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายไทยเท่านั้น หากในอนาคตมีการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นบ้านเกิดของสามีหรือภรรยาก็ไม่ต้องทำการจดทะเบียนสมรสซ้ำ ให้ทำการติดต่อรับรองการจดทะเบียนสมรสก็เพียงพอแล้ว 

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย

 1. ฝ่ายต่างชาติยื่นคำร้องขอใบรับรองความเป็นโสด (ใบโสด) จากสถานทูตของประเทศบ้านเกิด ประจำประเทศไทย
 2. แปลใบโสดเป็นภาษาไทย จากนั้นนำไปรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 3. เตรียมเอกสารอื่น ๆ ตามที่กล่าวไปข้างต้น
 4. เดินทางไปจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอ พร้อมพยานฝ่ายละ 1 คน หากอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องมีผู้ปกครองไปให้ความยินยอมด้วยเสมอ และหากอายุไม่ถึง 17 ปีต้องมีคำอนุญาตจากศาลเท่านั้น
 5. หลังจดทะเบียนสมรสแล้วควรใช้บริการศูนย์รับแปลเอกสารมืออาชีพเพื่อแปลเอกสารทะเบียนสมรสเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาประเทศบ้านเกิดของฝ่ายต่างชาติอีกครั้ง เพื่อการทำนิติกรรมต่าง ๆ ในอนาคต

ความรักเป็นเรื่องไร้พรมแดน ถึงจะเป็นคนไทยก็สามารถสมรสกับชาวต่างชาติแบบถูกกฎหมายได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน นอกจากนี้เอกสารควรผ่านการแปลโดยบริการแปลภาษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เอกสารสำคัญทางราชการต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ตามกฎหมายได้จริง เพื่อชีวิตคู่ที่ราบรื่นและการวางแผนชีวิตของคู่รักในอนาคตด้วย

เอ็ดดูบร๊านช์ (Edubranch) ศูนย์รับแปลเอกสารราคาถูก บริการโดยนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ในการแปลภาษามายาวนานกว่า 10 ปี ครอบคลุมบริการแปลเอกสารมากกว่า 10 คู่ภาษา บริการแปลภาษาของเราครอบคลุมเอกสารทุกประเภท ด้วยนักแปลมืออาชีพที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังมีบริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง รับรองเอกสารกรมการกงสุล โดยบริษัทแปล กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โนตารีพับลิค ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ไปจนถึงสถานทูตแต่ละประเทศ บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ให้คำแนะนำ การประเมินเนื้อหางาน รวมถึงการแปลและรับรองเอกสารตั้งแต่ต้นจนจบงาน บริการรวดเร็วทันใจในราคายุติธรรม

หากท่านสนใจบริการแบบ One-stop Service สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
เบอร์ติดต่อ: 089-118-6469, 063-338-6769

Visitors: 326,813