วิธีเลือกบริการแปลเอกสารอย่างไรให้ปลอดภัย น่าเชื่อถือ

เลือกใช้บริการแปลเอกสารดี มีชัยไปกว่าครึ่ง จะถูกต้องและครบถ้วนตามต้นฉบับ

บริการแปลเอกสารอย่างไรให้ปลอดภัย น่าเชื่อถือ

การเลือกบริษัทที่ให้บริการแปลเอกสารมีความสำคัญมาก เนื่องจากหากมีการเลือกใช้บริการแปลเอกสารที่ไม่มีคุณภาพ จะทำให้ได้เอกสารที่ไม่มีคุณภาพ เมื่อนำไปยื่นตามสถานทูตหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องใช้เอกสารที่ผ่านการแปลแล้ว อาจทำให้ยื่นไม่ผ่าน ซึ่งจะทำให้เสียเวลาต้องมาดำเนินการใหม่อีกครั้ง และเสียเงินอีกรอบ ดังนั้นจึงต้องมีการเลือกบริษัทให้บริการแปลเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ได้งานที่มีคุณภาพ

วิธีเลือกใช้บริการแปลเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้เอกสารแปลที่มีคุณภาพ

 1. บริษัทที่ให้บริการแปลเอกสารต้องมีความเชี่ยวชาญ
  สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการแปลเอกสาร อันดับแรกจะต้องพิจารณาเรื่องของความเชี่ยวชาญของผู้แปล โดยผู้แปลจะต้องเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารและทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปเราจะเข้าใจว่าบริษัทที่ให้บริการแปลเอกสารจะต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาเท่านั้น เช่น มีความเชี่ยวทางด้านภาษาไทย-อังกฤษ แต่จริง ๆ แล้ว นอกจากแปลเอกสารให้มีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้ว การแปลให้สละสลวยก็เป็นสิ่งที่สำคัญ บริษัทที่ให้บริการแปลเอกสารที่ดีต้องแปลเอกสารให้มีความถูกต้อง สวยงาม อ่านง่าย ใช้ระดับภาษาที่ถูกต้อง นอกจากนี้การจัด Format ก็มีความสำคัญ เนื่องจากเอกสารมีหลายประเภท เช่น เอกสารทางธุรกิจ เอกสารยื่นเรียนต่อ เอกสารทางราชการ เอกสารขอวีซ่า ซึ่งจะมีการจัดวางโครงสร้างหรือหน้าตาของเอกสาร การย่อหน้า ฯลฯ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นบริษัทที่ให้บริการแปลเอกสารต้องมีทักษะที่ครอบคลุมเรื่องเหล่านี้ ซึ่งที่ Edubranch เรามีทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ผู้เชี่ยวชาญเอกสารทางเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย-อังกฤษ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ผู้เชี่ยวชาญเอกสารด้านกฎหมาย ที่จะช่วยให้การแปลเอกสารของท่านมีคุณภาพ

 2. บริษัทที่ให้บริการแปลเอกสารต้องมีความปลอดภัย รักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
  เอกสารต่าง ๆ ที่นำไปให้บริษัทหรือผู้ให้บริการแปลเอกสาร มักจะมีข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของผู้ไปใช้บริการแปลเอกสาร ซึ่งหากเลือกใช้บริการแปลเอกสารที่ไม่ดี หรือเป็นมิจฉาชีพ จะทำให้มีความเสี่ยงสูงที่ข้อมูลส่วนตัวจะรั่วไหล หรือถูกนำไปใช้งานในทางที่ไม่ดี ดังนั้นต้องเลือกใช้บริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพ ซึ่งระยะเวลาตั้งแต่เปิดให้บริการแปลเอกสารจนถึงปัจจุบันของบริษัทที่ให้บริการแปลเอกสารและสถานที่ตั้ง สามารถช่วยในการตัดสินที่จะเลือกใช้บริการได้ โดยที่ Edubranch เราเปิดให้บริการแปลเอกสารในรูปแบบบุคคลธรรมดามาตั้งแต่ปี 2553 (2010) และขยายกิจการเป็นรูปแบบบริษัทจำกัดในปี 2557 (2014) จนถึงปัจจุบัน และมีหน้าร้านตั้งอยู่ลาดพร้าว ดังนั้นจึงสามารถไว้วางใจในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของท่านได้

 3. ผลงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาของบริษัท ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
  โดยทั่วไปไม่ว่าเราจะเลือกซื้อหรือใช้บริการอะไรก็ตาม มักจะต้องอ่านรีวิวก่อนเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เราเจอบริการที่ปลอดภัย ไม่โดนโกง และได้ของหรืองานที่มีคุณภาพ ซึ่งการเลือกบริษัทให้บริการแปลเอกสารก็เช่นเดียวกัน บริษัทให้บริการแปลเอกสารที่ดีต้องมีการลงผลงานการแปลเอกสารต่าง ๆ ที่ผ่านมาหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทให้บริการแปลเอกสาร

 4. ช่องทางการติดต่อ
  นอกจากหน้าร้าน การมีช่องทางติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ก็ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือผู้ให้บริการแปลเอกสาร เช่น การมีเว็บไซต์ และมีช่องทางโซเชียลต่าง ๆ เช่น Facebook Instagram X (Twitter) หรือช่องทางอื่น ๆ โดยควรเลือกบริษัทหรือผู้ให้บริการแปลเอกสารที่มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ เช่น โพสต์เป็นประจำ ตอบคอมเมนต์ลูกค้าเสมอ ก็จะช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกบริษัทหรือผู้ให้บริการแปลเอกสารได้ง่ายขึ้น

 5. การรับรองเอกสาร
  เอกสารบางประเภท เช่น เอกสารขอวีซ่า เอกสารกงสุล ฯลฯ นอกจากต้องแปลเอกสารแล้ว ยังต้องมีการรับรองเอกสารด้วย จึงจะสามารถนำไปใช้งานได้ตามที่กฎหมายกำหนด เพราะแม้เอกสารจะผ่านการแปลแล้ว แต่ไม่ได้มีการรับรองเอกสาร ก็ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ เพราะถือว่ายังไม่เป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกระบวนการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองนั้นมีความยุ่งยากพอสมควร เนื่องจากมีหลายขั้นตอนในการจัดเตรียมและส่งเอกสาร ทำให้เสียเวลาในการทำเอกสาร และอาจเกิดข้อผิดพลาดในการทำเอกสารได้ง่ายอีก ดังนั้นบริษัทที่ให้บริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง จึงมีความสำคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ต้องการใช้บริการแปลเอกสารจะใช้ตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพราะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของเอกสารได้เป็นอย่างดี

จะเห็นได้ว่าการเลือกบริษัทให้บริการแปลเอกสารมีความสำคัญมาก เพราะถ้าหากเลือกผิดจะทำให้เสียทั้งเงินและเวลา รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของเรามีความเสี่ยงที่จะรั่วไหล การเลือกใช้บริการแปลเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือจึงสำคัญ หากท่านต้องการใช้บริการแปลเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ และได้เอกสารที่มีคุณภาพ สามารถเลือกใช้บริการแปลเอกสารของบริษัท Edubranch ได้

Edubranch ให้บริการแปลเอกสาร ในรูปแบบบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการแปลพร้อมให้บริการแปลงานอย่างมีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา โดยศูนย์รับแปลเอกสารของ Edubranch ตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว ยินดีให้บริการแปลแก่ลูกค้าทุกระดับ เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาในการแปลภาษา แปลเอกสารภาษาต่าง ๆ ถึง 10 ภาษา ให้บริการแก่ลูกค้าบนฐานความเหมาะสม รวมถึงสามารถให้คำแนะนำท่านได้ทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการแปลเอกสารการรับรองเอกสาร มีความเชื่อถือที่สามารถทำให้ท่านมั่นใจได้ ในเรื่องของการให้บริการคุณภาพ มีผู้บริหารที่มีประสบการณ์บริหารองค์กรระดับใหญ่คอยบริหารจัดการศูนย์รับแปลเอกสาร

หากท่านสนใจบริการแบบ One-stop Service สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
เบอร์ติดต่อ: 089-118-6469, 063-338-6769

Visitors: 344,793