แปลเอกสารที่ไหนดี

หลักในการเลือกที่รับแปลเอกสาร ให้มีคุณภาพและแปลได้อย่างถูกต้อง

แปลเอกสารที่ไหนดี

สำหรับคนที่ต้องใช้เอกสารเพื่อติดต่อทำธุรกรรมกับสถานทูต สถานกงสุล หรือหน่วยงานราชการในต่างประเทศ รวมถึงทำธุรกรรมทางกฎหมายกับต่างประเทศ ก็จะต้องหาที่แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาประเทศต่าง ๆ ที่มีความเป็นมืออาชีพ แปลเอกสารได้ถูกต้องตามหลักของภาษานั้น ๆ และใช้ระดับภาษาได้ตรงกับความต้องการ เช่น ภาษาธุรกิจ ภาษากฎหมาย หรือภาษาราชการ ซึ่งการจะหาที่แปลเอกสารให้ได้ตามที่ต้องการนั้น เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดในเลือกหาอยู่พอสมควร ว่าจะแปลเอกสารที่ไหนดี ดังนั้นผู้ที่ต้องการนำเอกสารไปแปล จึงควรรู้หลักเกณฑ์ในการเลือกที่รับแปลเอกสาร เพื่อให้ได้เอกสารแปลตรงตามที่ต้องการใช้งาน และไม่มีข้อผิดพลาดในเอกสารนั้น ๆ

 

คุณสมบัติของร้านแปลเอกสารที่ดี

 • แปลเอกสารได้หลายภาษา
  ที่รับแปลเอกสารที่ดีจะต้องให้บริการแปลเอกสารได้หลายภาษา ไม่ใช่แปลแค่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น เพราะเอกสารที่ลูกค้านำมาแปล อาจไม่ได้ต้องการแปลเป็นภาษาอังกฤษเสมอไป ดังนั้นจึงควรมีบริการแปลหลายภาษาไว้รองรับความต้องการของลูกค้า

 • มีบริการแปลเอกสารแบบด่วน
  บางคนต้องรีบแปลเอกสารเพื่อใช้ติดต่อขอวีซ่ากับสถานทูต หรือเพื่อสมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ และต้องการใช้เอกสารด่วน แต่ไม่รู้ว่าจะไปแปลเอกสารที่ไหนดี ที่จะสามารถแปลได้ไว ในเวลาที่จำกัด จึงควรมองหาที่รับแปลเอกสารด่วน สามารถแปลเอกสารให้เสร็จได้ภายในเวลาอันสั้น เช่นภายใน 1 วัน

 • สามารถแปลเอกสารราชการ
  เมื่อต้องการแปลเอกสารราชการภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือต้องการแปลเอกสารราชการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ซึ่งต้องใช้ระดับภาษาทางการที่มีความซับซ้อน และมีคำศัพท์เฉพาะของทางราชการ การนำเอกสารไปแปล จะต้องเลือกหาร้านที่สามารถแปลเอกสารราชการได้ โดยอาจขอดูผลงานที่ผ่านมาของทางร้าน เพื่อพิจารณาระดับการใช้ภาษาและรูปแบบการแปล ว่าตรงตามลักษณะของเอกสารราชการหรือไม่

 • แปลเอกสารสถานทูต สถานกงสุล สำหรับการยื่นขอวีซ่าได้
  การแปลเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ติดต่อกับสถานทูต เช่น การขอวีซ่า ถือเป็นวัตถุประสงค์ในการใช้งานเอกสารแปลอันดับต้น ๆ ของคนไทยเลยก็ว่าได้ ทั้งการแปลเอกสารของสถานทูตเป็นภาษาไทย และการแปลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นภาษาไทย ไปเป็นภาษาต่างประเทศ เพราะเอกสารของสถานทูตนั้น มีระดับการใช้ภาษาที่ซับซ้อน มีการใช้คำศัพท์ทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นคำศัพท์ทางการ ซึ่งหากผู้แปลไม่ใช่มืออาชีพ ก็อาจแปลความหมายคลาดเคลื่อน และทำให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้ดีว่าจะแปลเอกสารที่ไหนดี ที่สามารถแปลเอกสารสำหรับติดต่อกับสถานทูตหรือสถานกงสุลได้

 • สามารถแปลเอกสารทางกฎหมายได้
  สำหรับนักธุรกิจหรือบริษัทที่มีการติดต่อทำธุรกรรมกับต่างประเทศ และต้องแปลเอกสารสัญญาต่าง ๆ, แปลเอกสาร Term & Condition หรือแปล แปลเอกสาร Non-disclosure Agreement (ข้อตกลงรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ) ซึ่งมีการใช้ภาษากฎหมาย และใช้ภาษาทางการ ดังนั้นเมื่อจะต้องเลือกว่าจะแปลเอกสารที่ไหนดี ก็ควรพิจารณาเลือกที่รับแปลเอกสารที่สามารถแปลเอกสารสัญญาได้อย่างถูกต้อง และสามารถแปลรูปประโยคซับซ้อนตามแบบฉบับภาษากฎหมายได้

 • มีบริการรับรองเอกสารที่ใช้ในการติดสถานทูตหรือสถานกงสุล
  สิ่งที่สำคัญอย่างมากในการแปลเอกสารทางการหรือแปลเอกสารหลักฐานส่วนบุคคลและหลักฐานของบริษัท เช่น บัตรประชาชนหรือใบทะเบียนการค้า จากภาษาไทยไปเป็นภาษาต่างประเทศ คือการที่เอกสารผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ว่าเอกสารนั้น ๆ ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้ทำธุรกรรมกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรธุรกิจในต่างประเทศได้ ซึ่งหากต้องการความสะดวกสบาย โดยไม่ต้องไปจัดการดำเนินเรื่องการรับรองเอกสารด้วยตนเอง ก็ควรเลือกที่รับแปลเอกสารที่มีบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารให้

 • แปลเอกสารวิชาการหรือสาขาเฉพาะทางได้
  สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักธุรกิจที่ต้องการใช้เอกสารเฉพาะทาง ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น เอกสารผลงานวิจัย เอกสารรายงานผลการทดลอง หรือเอกสารแสดงผลการตรวจสอบ ที่มีการใช้คำศัพท์เฉพาะทางหรือคำศัพท์วิชาการ เช่น คำศัพท์ทางการแพทย์ คำศัพท์ทางเคมี หรือคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องใช้ผู้แปลที่มีความเชี่ยวชาญคำศัพท์เฉพาะทาง และสามารถแปลรูปประโยคที่ซับซ้อน การจะหาที่รับแปลเอกสารที่ไหนดีจึงจำเป็นต้องสอบถามและตรวจสอบว่า มีผู้แปลเอกสารที่สามารถแปลศัพท์เฉพาะทางหรือศัพท์วิชาการได้จริง


และหากคุณกำลังมีความต้องการใช้งานเอกสารแปลประเภทต่าง ๆ แต่ไม่รู้ว่าเอกสารราชการจะแปลเอกสารที่ไหนดี หรือเอกสารสถานทูตจะแปลเอกสารที่ไหนดี ลองมาใช้บริการของสถาบันแปลภาษา Edubranch ศูนย์รับแปลเอกสารที่รับแปลเอกสารทุกประเภท เช่น เอกสารราชการหรือเอกสารสถานทูต ดำเนินการแปลโดยนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการแปลมากกว่า 10 ปี และคิดค่าบริการในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้คุณได้เอกสารแปลที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้ตามกฎหมาย ลองมาดูข้อดีของสถาบันแปลภาษา Edubranch ที่จะช่วยยืนยันได้ว่า เหตุใดคุณจึงควรเลือกใช้บริการ เมื่อไม่รู้ว่าจะแปลเอกสารที่ไหนดี


ทำไมต้องแปลเอกสารกับ Edubranch

 • Edubranch สามารถแปลเอกสารได้ครอบคลุมทุกรูปแบบที่คุณต้องการ ทั้งแบบทางการและกึ่งทางการ และไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารสถานทูต เอกสารธุรกิจ และอื่น ๆ

 • มีบริการแปลภาษาต่างประเทศถึง 20 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเวียดนาม

 • มีบริการรับรองเอกสาร ตามกฎกระทรวง ปีพ.ศ. 2540 และบริการยื่นเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล ทั้งแบบด่วนและแบบปกติ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินเรื่องรับรองเอกสาร

 • มีบริการนำเอกสารที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล ไปยื่นเรื่องขอการรับรองต่อที่สถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทย

 • มีบริการรับรองเอกสารทางกฎหมายของบริษัท เช่น รับรองลายมือชื่อกรรมการ รับรองเอกสารบริษัท รับรองสำเนาเอกสาร โดย Notarial Services Attorney เพื่อการนำไปใช้ติดต่อธุรกิจหรือติดต่องานราชการในต่างประเทศ

 • มีทีมกฎหมายคอยให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ร่างคำขอจดสิทธิบัตรทั้งในไทยและต่างประเทศ บริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนบริษัท และบริการเตรียมเอกสารเพื่อสมรสกับชาวต่างชาติ

 

เมื่อคุณต้องการแปลเอกสาร แต่ไม่รู้ว่าจะแปลเอกสารที่ไหนดี นึกถึงสถาบันแปลภาษา Edubranch


บริษัทแปลเอกสาร บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด ติดต่อ

Visitors: 340,500