อัตราค่าบริการแปลเอกสาร แปลภาษา รับรองเอกสาร

 

อัตราค่าบริการ ราคาแปลอังกฤษ ที่เอ็ดดูบร๊านช์

ราคาแปลอังกฤษ พร้อมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนการใช้บริการ

หมดกังวลเรื่องค่าบริการแปลภาษา เอ็ดดูบร๊านช์ รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาที่ครอบคลุมมากกว่า 15 ภาษา
ที่มีประสบการณ์แปลโดยเฉพาะ งานคุณภาพถูกต้อง ด้วยราคามาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีรับแปลภาษาด่วน สอบถามอัตราค่าบริการ ราคาแปลอังกฤษ

คู่ภาษา ราคา / บาท
ค่าบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ  ไทย  เริ่มต้นหน้าละ 300 บาท*
(หากคิดเป็นคำ เริ่มต้นคำละ 1 บาท - โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 300 บาท)
ค่าบริการแปลเอกสารภาษาไทย  อังกฤษ เริ่มต้นหน้าละ 350 บาท*
(หากคิดเป็นคำ เริ่มต้นคำละ 1.25 บาท - โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 350 บาท)
ค่าบริการแปลภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท*
ค่าบริการแปลภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท*
ค่าบริการแปลภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นหน้าละ 550 บาท*
ค่าบริการแปลภาษาอังกฤษ  ภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาไทย เริ่มต้นหน้าละ 550 บาท*
ค่าแปลเอกสารราชการจากภาษาไทย  อังกฤษ เริ่มต้นหน้าละ 250 บาท* พร้อมรับรองคำแปลโดยศูนย์การแปล
ค่าบริการแปลเอกสารคำขอรับความคุ้มครองด้าน IP  (ภาษาอังกฤษ  ไทย) เริ่มต้นคำละ 1.50 บาท*
ค่าบริการแปลเอกสารคำขอรับความคุ้มครองด้าน IP (ภาษาไทย  อังกฤษ)  เริ่มต้นคำละ 2.50 บาท*

 

การแปลเอกสารที่เป็นรูปแบบ ฟอร์มต้องมีการจัดหน้า วางรูปแบบ (ด้วยโปรแกม MS Word) จะมีค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าบริการที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะประเมินตามความยากง่ายอีกครั้งเมื่อได้รับเอกสาร
* เป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น และมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหา ระยะเวลา ความยากง่าย และจำนวนเนื้อหาค่ะ

 

ค่าบริการรับรองเอกสาร

เอกสาร ราคา / บาท
ค่าธรรมเนียมรับรองกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ 200 - 400 บาทต่อ 1 ชุดเอกสาร (ราคาเริ่มต้น
ซึ่งราคาจะคำนวณตามจริงที่กระทรวงการต่างประเทศคิด)
ค่าบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มต้น 900 บาทต่อครั้ง
ค่าบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารที่สถานทูตฯ เริ่มต้น 1500 บาทต่อครั้ง
ค่าบริการรับรองอื่นๆ กรุณาสอบถาม

 

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าว
1) จะคำนวนโดยการใช้ font Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 สำหรับภาษาไทย จำนวน 350/คำ
2) จะคำนวนโดยการใช้ font Times New Roman 12 สำหรับภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการใช้บริการแปลเอกสาร

 


ขั้นตอนการจ้างแปล

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลภาษาได้ที่ 

Email: info@edubranch.com / edubranch@gmail.com
Mobile: 089-118-6469
line: @edubranch
www.edubranch.com


Visitors: 351,764