บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ
หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ‎ Police Clearance Certificate

Edubranch ให้บริการขอ หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

หนังสือรับรองความประพฤติ หรือ หนังสือรับรองตำรวจ (Police Clearance Certificate) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การขอวีซ่า ต่อวีซ่า สมัครงาน ขอใบอนุญาตทำงานที่ต่างประเทศ สมัครเรียน สมรส ขอมีถิ่นที่อยู่ที่ต่างประเทศ ขอรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น บริการของเราครอบคลุมถึงการจัดเตรียมคำขอและดูแลทุกขั้นตอนให้กับลูกค้าจนได้ใบรับรองเรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่กำหนด สะดวก รวดเร็ว โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากว่า 5 ปี 

ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 7-10 วัน


 

Visitors: 346,852