ขั้นตอนการยื่นแปลเอกสารราชการที่กรมการกงสุล ล่าสุด

Edubranch รับแปลเอกสารราชการ เรียนต่อ ไปทำงาน ทำธุรกิจ

ขั้นตอนการยื่นแปลเอกสารราชการ

เอกสารที่ผ่านการรับรองโดยกรมการกงสุล เป็นเอกสารที่ยอมรับในสากลโลก บ่งบอกว่าเราไปต่างประเทศแบบถูกกฎหมาย เมื่อจะดำเนินการใด ๆ ก็ตามในต่างประเทศ ต้องใช้เอกสารที่ผ่านการรับรองและประทับตรากรมการกงสุลเสมอ แต่การยื่นเอกสารเพื่อให้กรมการกงสุลรับรองไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีการแปลเอกสารราชการให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ห้ามสะกดผิด และต้องมีการเซ็นชื่อรับรองผู้แปลเอกสารราชการด้วย หากมีการแปลเอกสารราชการที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หรือสะกดผิด เมื่อไปยื่นที่กรมการกงสุล ก็จะต้องไปรับกลับมาแก้ไข แล้วนำไปยื่นที่กรมการกงสุลใหม่อีกครั้ง

การแปลเอกสารราชการ เพื่อไปยื่นที่กรมการกงสุลมีความสำคัญอย่างไร?

การรับรองเอกสารมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะไม่ว่าจะไปต่างประเทศ เพื่อไปเรียนต่อ ทำงาน หรือทำอะไรก็ตาม ต้องใช้เอกสารที่ผ่านการรับรองและมีตราประทับของกรมการกงสุล บางคนอาจจะคิดว่าให้โปรแกรมช่วยแปลเอกสารราชการก็น่าจะใช้ได้ แต่จริง ๆ แล้ว การแปลด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่ายมาก เมื่อนำเอกสารที่แปลโดยโปรแกรมเหล่านั้นไปยื่นที่กรมการกงสุล ก็มีโอกาสสูงมากที่จะต้องไปรับเอกสารมาแก้ไขใหม่ แล้วต้องนำไปยื่นใหม่อีกจนกว่าจะผ่าน ซึ่งเสียเวลามาก ๆ อาจทำให้เสียโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย เพราะเจ้าหน้าที่กงสุลตรวจเอกสารอย่างละเอียด ดังนั้นการให้ผู้แปลเอกสารราชการที่มีประสบการณ์แปลเอกสารสูง จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพื่อให้คำแปลเอกสารราชการมีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ชัดเจน เหมาะสมตามรูปแบบที่ราชการกำหนดเอาไว้ รวมไปถึงที่เอกสารที่ผ่านการแปลแล้ว ต้องมีการเซ็นชื่อรับรองโดยผู้แปลเอกสารราชการด้วย เพื่อให้เอกสารที่ผ่านการแปลแล้วมีความสมบูรณ์

ขั้นตอนการยื่นแปลเอกสารราชการกรมการกงสุล

 1. จองคิว กดจองคิวออนไลน์ได้ที่ https://qlegal.consular.go.th จากนั้นกรอกสถานที่ที่ต้องการเข้ารับบริการ กรอกข้อมูลทั่วไป แล้วรอ Email ตอบกลับ จะได้รับ QR - code เพื่อไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ที่กรมการกงสุลที่เลือกเข้ารับบริการ

 2. กรอกคำร้องและเตรียมเอกสารที่จะรับรอง โดยเอกสารที่ต้องการยื่นรับรอง ประกอบด้วย
  • ต้นฉบับภาษาไทย
  • สำเนาเอกสาร (ไม่ต้องเซ็นรับรอง)
  • ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษที่ผ่านการเซ็นชื่อรับรองโดยผู้แปลเอกสารราชการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อประกอบคำร้อง
  • หากให้ผู้อื่นดำเนินการแทนหรือไปดำเนินการแทนผู้อื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด

 3. รับบัตรคิว ติดต่อ ณ จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อรับบัตรคิว โดยนำ QR - code ที่ได้รับใน Email แสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยมีทั้งบริการด่วนและปกติ
  • บริการด่วน สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลา 08.30-11.30 น.
  • บริการปกติ สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลา 08.30-15.30 น.

 4. ยื่นคำร้องหรือยื่นเพื่อตรวจสอบเอกสาร โดยรอคิวยื่นเอกสาร ช่อง 1-2 และช่อง 7-15 ถ้ายื่นเอกสารแบบด่วน จะได้รับเอกสารภายในวันนั้นเลย แต่ถ้ายื่นปกติจะต้องรอรับเอกสารภายใน 3 วันทำการ หากไม่สะดวกมารับเอกสาร สามารถเลือกส่งเอกสารผ่านบริการส่งไปรษณีย์แบบด่วน (EMS ) ได้ โดยมีค่าส่ง 60 บาท
  ชำระค่าธรรมเนียม
  • แบบด่วน 400บาท /ตราประทับ
  • แบบปกติ 200บาท /ตราประทับ
  • รับรองคำแปลเอกสารศาล 400 บาท/หน้า

 5. คัดแยก/ตรวจคำแปลเอกสารราชการ
  • หากคำแปลเอกสารราชการถูกต้อง สามารถไปดำเนินการตามขั้นตอนที่ 8 ได้
  • หากคำแปลเอกสารราชการผิด ผู้รับรองจะต้องมารับเอกสารไปแก้ไขใหม่ แล้วต้องนำเอกสารที่ผ่านการแก้ไขแล้ว มายื่นก่อนเวลา 14.00 น. แล้วจะได้รับเอกสารในวันถัดไป

 6. ติดสติ๊กเกอร์และลงนาม ทำการพิมพ์สติ๊กเกอร์ จากนั้นลงนามเอกสารและบันทึกเลขนิติกรณ์ แล้วนำเอกสารไปติดสติ๊กเกอร์ จากนั้นนำเอกสารไปยื่นเพื่อประทับตรา เสร็จแล้วนำเอกสารไปสแกนบันทึก จากนั้นก็ทำการผนึกมุมเอกสาร

 7. รับเอกสาร เอกสารที่ผ่านการรับรองและประทับตรา สามารถมารับได้ที่ช่อง 3-5 เวลา 08.30-15.30 น. ตามวันทำการ หากต้องการรับเอกสารทางไปรษณีย์ สามารถตรวจสอบหมายเลข EMS ได้จาก www.thailandpost.co.th

ขั้นตอนการยื่นแปลเอกสารราชการที่กรมการกงสุล ใช้เวลาหลายวัน ดังนั้นควรมีการวางแผนเตรียมตัวยื่นแปลเอกสารราชการให้เสร็จสิ้นก่อนไปต่างประเทศ เพราะหากแปลเอกสารราชการไม่ถูกต้อง ต้องนำกลับมาแก้ไขใหม่ แล้วนำไปยื่นอีกครั้ง อาจจะทำให้ต้องเลื่อนวันที่จะไปต่างประเทศและเสียโอกาสในการดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่ได้วางแผนไว้

แต่วันนี้คุณสามารถทำเรื่องการยื่นแปลเอกสารราชการให้เป็นเรื่องง่ายได้ ด้วยการเลือกใช้บริการแปลเอกสารราชการจากบริษัทรับแปลเอกสารราชการมืออาชีพ ที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นเอกสารใหม่ ซึ่งที่ Edubranch เรามีเจ้าหน้าที่แปลเอกสารราชการที่มีประสบการณ์สูง ที่จะช่วยแปลเอกสารราชการให้ถูกต้องตามความเหมาะสม พร้อมเซ็นรับรองการแปลเอกสารราชการ รวมถึงให้คำแนะนำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนในยื่นแปลเอกสารราชการ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ไม่กระทบกับแผนที่คุณวางไว้เพื่อเตรียมตัวไปต่างประเทศ

หากคุณต้องการแปลเอกสาร รับรองเอกสาร บริการยื่นเอกสารต่างๆ แบบ One-stop Service
ทาง Edubranch ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ เราพร้อมส่งมอบงานคุณภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรม
เบอร์ติดต่อ: 089-118-6469, 063-338-6769

Visitors: 346,853