ความแตกต่างระหว่างแปลเอกสารด้วยตนเอง VS นักแปลมืออาชีพที่รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร โดยผู้ให้บริการจาก บริษัท เอ็ดดูบร๊านซ์ จำกัด

รับแปลเอกสาร

หลายคนอาจจะคิดว่าการแปลเอกสารเป็นเรื่องง่าย แต่แท้จริงแล้วในเรื่องของการใช้ภาษาเป็นเรื่องที่มีข้อให้คิดพิจารณาในการเลือกใช้คำ การแต่งประโยคให้เหมาะสมกับบริบท และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารนั้น ๆ ด้วย โดยเฉพาะการแปลเอกสารต่าง ๆ อาทิ บทความวิชาการ เอกสารเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กร เอกสารทางราชการ หรือแม้แต่เอกสารที่จะใช้ในการรับรองต่าง ๆ นั้น การแปลเอกสารเหล่านี้ต้องมีความรอบคอบอย่างสูง เพราะถ้าหากมีการเลือกใช้คำที่ผิดอาจจะเกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือองค์การนั้น ๆ ได้ การแปลเอกสารสำคัญเหล่านี้จึงควรจะใช้นักแปลมืออาชีพที่รับแปลเอกสารมากกว่าการแปลเอง

ลองมาดูกันว่าระหว่างการแปลเอกสารด้วยตนเองกับนักแปลภาษามืออาชีพที่รับแปลเอกสาร จะมีข้อแตกต่างอย่างไรบ้าง

 1. นักแปลเอกสารมืออาชีพที่รับแปลเอกสาร มีทักษะทางด้านภาษามากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป
  ขึ้นชื่อว่ามืออาชีพแล้วนั่นแสดงว่าย่อมต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ไม่ 100% ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ คนที่ทำอาชีพแปลเอกสารหรือแปลภาษาก็เช่นเดียวกัน หลายคนที่เป็นมืออาชีพทางด้านนี้ จะต้องผ่านการเรียน การอบรมที่ได้รับรองมาตรฐาน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย หรือการอบรมต่าง ๆ ที่ได้รับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์ในการแปลมาแล้วทั้งสิ้น และประสบการณ์ต่าง ๆ แล้วนี้เอง จะพัฒนามาเป็นทักษะการแปล นั่นคือ พวกเขาจะเชี่ยวชาญและคุ้นชินกับการแปลภาษา มากกว่าบุคคลธรรมดาที่ไม่ค่อยได้แปลภาษามากนัก

 2. นักแปลเอกสารมืออาชีพที่รับแปลเอกสารจะรู้จักใช้คำศัพท์เฉพาะด้าน
  เอกสารที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีที่มาที่ไปแตกต่างกัน บางทีเราต้องติดต่อและใช้เอกสารเพื่อติดต่อกับสถานฑูตเพื่อทำ visa เพื่อไปต่างประเทศ บางทีเราต้องแปลเอกสารเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของเรา หรือแม้แต่การติดต่อกับธนาคารบางแห่งเพื่อขอยื่นเรื่องทำธุรกรรมต่าง ๆ เราก็ต้องมีการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศทั้งสิ้น นักแปลเอกสารมืออาชีพที่รับแปลเอกสารย่อมจะมีประสบการณ์ในด้านการแปลมาแล้ว และรู้ว่าเอกสารที่มีที่มาที่ไปแตกต่างกันนั้น จะต้องเลือกใช้ภาษาให้เหมาะกับด้านที่เราจะนำเอกสารไปใช้ เช่น ด้านธุรกิจ ด้านกฎหมาย หรือการใช้ภาษาในระดับบุคคลทั่วไปเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 3. นักแปลเอกสารมืออาชีพที่รับแปลเอกสาร จะมีความเชี่ยวชาญในการเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับบริบท
  อีกหนึ่งข้อที่ต้องพิจารณาในการแปลเอกสาร คือ “สถานการณ์และวัตถุประสงค์” ของเจ้าของเอกสารที่จะต้องนำเอกสารไปใช้ หรือที่เราเรียกว่า “บริบท” เช่น การนำเอกสารไปใช้เพื่อพิจารณาให้อนุมัติ เอกสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปสนใจ หรือเอกสารเผยแพร่เพื่อเป็นผลงานทางวิชาการ ผู้ที่รับแปลเอกสารเหล่านี้จะต้องมีความเข้าใจ เพราะจะต้องเลือกสร้างประโยค เลือกใช้คำให้เหมาะสม

 4. นักแปลเอกสารมืออาชีพที่รับแปลเอกสารจะทำงานได้รวดเร็ว
  นักแปลเอกสารมืออาชีพมีทักษะ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ย่อมจะทำการแปลภาษาได้อย่างรวดเร็วด้วยความชำนาญ ซึ่งบุคคลโดยทั่วไปที่แปลเอกสารเอง อาจจะต้องใช้เวลาในการเลือกเปิด dictionary

 5. นักแปลเอกสารมืออาชีพที่รับแปลเอกสาร อยู่ภายใต้สังกัดบริษัทที่มีมาตรฐานจะสามารถรับรองเอกสารการแปลได้
  การแปลเอกสารสำคัญต่าง ๆ บางประเภท เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในตัวเอกสารและเจ้าของเอกสารนั้น จะต้องได้รับการรับรองเอกสารการแปลจากหน่วยงานหรือบริษัทที่รับแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งบุคคลธรรมดาที่แปลเอกสารเองไม่สามารถทำได้ ดังนั้น สำหรับเอกสารบางประเภทเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการการแปลเอกสารจากบริษัทที่รับแปลเอกสารที่น่าเชื่อถือ

ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นข้อแตกต่างของการแปลเอกสารด้วยตนเองกับการใช้บริการจากนักรับแปลเอกสาร ที่เรานำมาฝากกัน และหากใครที่กำลังมองหาบริษัทที่รับแปลเอกสาร แนะนำติดต่อสอบถามกับเราได้ที่ บริษัท เอ็ดดูบร๊านซ์ จำกัด บริษัทรับแปลเอกสารที่ประสบการณ์ในด้านการแปลเอกสารมาร่วมกว่า 10 ปี ด้วยทีมงานคุณภาพทั้ง native speaker และผู้ที่ผ่านการศึกษามาทางด้านการแปลโดยเฉพาะ อีกทั้งบริษัทของเรายังได้รับการรับรองจากหน่วยงานและสามารถออกเอกสารในการรับรองการแปลเอกสารสำคัญได้ด้วย 

หากท่านมีข้อสงสัยในเอกสารที่ท่านต้องการแปลอยู่ ท่านสามารถติดต่อมาเรายินดีให้บริการคำแนะนำเพื่อให้ท่านพิจารณาก่อนการตัดสินใจ เรายินดีบริการให้กับรับเอกสารทุกประเภทและทุกระดับ เราจะแปลเอกสารของท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพและให้เอกสารที่ได้รับการแปลมีคุณภาพมากที่สุด เพื่อให้ท่านได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ท่านต้องการ

บริษัทแปลเอกสาร  รับรองเอกสารกรมการกงสุล บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด ติดต่อ

Visitors: 346,848