บริการแปลเอกสารให้ถูกต้องตามหลักสากลควรเป็นอย่างไร

ลักษณะของการให้บริการแปลเอกสารที่ได้มาตรฐาน

บริการแปลเอกสารที่ได้มาตรฐาน

การแปลภาษาเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาและความหมายจากภาษาหนึ่งให้กลายเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยจะต้องคงไว้ซึ่งความหมายที่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่มีการบิดเบือนหรือดัดแปลงไปจากเดิมจนสร้างความเข้าใจผิดกับผู้อ่าน จุดมุ่งหมายของการแปลเอกสารคือให้ผู้อ่านที่อ่านฉบับแปลมีความเข้าใจที่ตรงกันกับต้นฉบับ

การให้บริการแปลเอกสารจำเป็นจะต้องทำโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในภาษานั้น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานออกมามีคุณภาพมากที่สุด บทความนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะของการแปลเอกสารให้ถูกต้องตามหลักสากลว่าควรเป็นอย่างไร


ข้อดีของใช้บริการแปลเอกสารที่ได้มาตรฐาน

งานแปลเอกสารที่ได้มาตรฐานจะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน เพราะคุณไม่จำเป็นต้องแก้เอกสารกลับไปมาจนทำให้เสียเวลาในที่สุด คุณจะสามารถดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถส่งเอกสารได้ตรงตามกำหนดเนื่องจากได้งานแปลที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ งานแปลเอกสารที่ดีจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ แสดงถึงความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และช่วยให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

 

ลักษณะของการให้บริการแปลเอกสารที่ถูกต้องตามหลักสากล

 1. ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  สำหรับการแปลเอกสาร ความถูกต้องแม่นยำในเรื่องของไวยากรณ์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะนอกจากจะทำให้เอกสารดูน่าเชื่อถือ สามารถใช้งานได้จริงแล้ว ยังทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ดังนั้น ผู้แปลเอกสารจำเป็นจะต้องมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในภาษานั้น ๆ อย่างเฉพาะทาง และสามารถแปลภาษาได้ถูกต้องตามหลักภาษา

 2. ความหมายถูกต้อง
  เรื่องที่สำคัญที่สุดในการแปลเอกสารคือความถูกต้องของความหมาย เนื้อหาที่ได้จากการแปลเอกสารจะต้องตรงประเด็นและถูกต้องตามบริบท คงใจความสำคัญเอาไว้ได้อย่างชัดเจนครบถ้วน เพราะถ้าหากแปลเอกสารผิดไปเพียงแค่ไม่กี่คำ ความหมายที่ได้ก็อาจผิดเพี้ยนไป หรืออาจจะส่งผลต่อความหมายของเนื้อหาทั้งหมดได้ในที่สุด

 3. ตรงตามต้นฉบับ
  การแปลเอกสารที่ดีจะต้องสื่อสารเนื้อหาได้ตรงตามต้นฉบับ สื่อความหมายได้อย่างตรงประเด็น ไม่คลาดเคลื่อน เพื่อให้เนื้องานมีคุณภาพตรงตามจุดประสงค์ที่ผู้เขียนต้องการ แม้การแปลเอกสารจำเป็นจะต้องถูกความหมายและตรงตามหลักไวยากรณ์ แต่ก็ยังต้องเหลือเค้าโครงเดิมและกลิ่นอายของต้นฉบับเอาไว้ เสมือนได้อ่านงานต้นฉบับจริง ๆ แต่เป็นอีกภาษาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การแปลให้ตรงตามต้นฉบับนั้นไม่ได้หมายถึงการแปลตรงตามความหมายเป๊ะ ๆ ทุกคำ เพราะผู้แปลเอกสารต้องเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความสละสลวย ไปจนถึงใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมกับเนื้องานด้วย

 4. ใช้คำทับศัพท์ได้อย่างเหมาะสม
  คำทับศัพท์บางคำกลายเป็นคำศัพท์ที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปและผู้คนมีความคุ้นเคย ในการแปลเอกสารบางครั้งจึงจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ที่สามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็นกว่า แทนการใช้คำที่แปลขึ้นมาใหม่ ในกรณีนี้ผู้แปลจำเป็นจะต้องใช้คำทับศัพท์ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับรูปประโยค แต่ยังคงความหมายเดิมไว้อย่างสมบูรณ์

 5. สำนวนภาษาตรงกลุ่มเป้าหมาย
  แม้ว่าการแปลให้ตรงตามต้นฉบับและถูกความหมายเป็นสิ่งสำคัญ แต่การแปลเอกสารควรเลือกใช้คำที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องแปลออกมาด้วยสำนวนภาษาที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ระดับของภาษา รูปประโยค สำนวน ไปจนถึงการนำเสนอ ตัวอย่างเช่น การแปลเอกสารวิชาการ ก็ควรเลือกใช้ระดับภาษาที่มีความเป็นทางการและน่าเชื่อถือ เป็นต้น นอกจากนี้ การแปลคำต่อคำหรือแปลตรงตัวเกินไปจะทำให้รูปประโยคออกมาแข็งทื่อและเข้าใจเนื้อหาได้ยาก จึงต้องมีการเรียบเรียงเพื่อให้ออกมาสละสลวยเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้น

 6. สะกดถูกต้อง
  สิ่งสุดท้ายที่ไม่ควรมองข้ามเลยคือการสะกดคำและการตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร หลังจากการแปลเอกสาร สิ่งสำคัญที่ควรทำคือการตรวจเช็คตัวสะกดว่าถูกต้องทุกคำหรือไม่ เพราะการสะกดผิดอาจทำให้ความหมายผิดไปด้วย อีกทั้งยังหมายถึงการทำงานที่ไม่ละเอียดรอบคอบ นอกจากการสะกดคำยังควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา ไปจนถึงการจัดหน้ากระดาษ ตำแหน่งการวงเลย์เอาท์ ตลอดจนช่องว่างระหว่างบรรทัด โดยต้องเปรียบเทียบให้คล้ายคลึงกับต้นฉบับมากที่สุด


ทั้งหมดข้างต้นก็คือลักษณะของการให้บริการแปลเอกสารที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักสากล จะเห็นได้ว่า การแปลภาษาจำเป็นต้องแปลโดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อความถูกต้องแม่นยำ ตรงตามต้นฉบับ ซึ่งหากคุณต้องการแปลเอกสารประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารสถานทูต เอกสารธุรกิจ และอื่น ๆ สถาบันแปลภาษา Edubranch ก็พร้อมให้บริการ

Edubranch (เอ็ดดูบร๊านช์) เป็นศูนย์รับแปลเอกสารที่รับแปลเอกสารทุกประเภท บริการแปลเอกสารแปลภาษาต่างประเทศถึง 20 ภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเวียดนาม เป็นต้น ดำเนินงานโดยทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการแปลมากกว่า 10 ปี สามารถแปลเอกสารได้ทุกรูปแบบ ทั้งแบบทางการและกึ่งทางการ มั่นใจว่างานแปลทุกชิ้นจาก Edubranch จะถูกต้อง แม่นยำ และมีมาตรฐานตรงตามที่หลักสากลยอมรับ

บริษัทแปลเอกสาร  รับรองเอกสารกรมการกงสุล บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด ติดต่อ

Visitors: 351,763