บริการรับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร รับรองเอกสารกรมการกงสุล

 Edubranch บริษัทแปลภาษา รับแปลเอกสาร ให้บริการด้านเอกสารแบบรับรองเอกสารกรมการกงสุล One-stop service

Edubranch บริษัทแปลภาษา  ครอบคลุมถึงการรับแปลเอกสารและการรับรองเอกสารกรมการกงสุล บริการเดินเรื่องรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วนำไปรับรองต่อที่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย บริการรับแปลเอกสารและรับรองคำแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับศาลยุติธรรม ตามข้อกำหนดและระเบียบ TOR เพื่อเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการไทย ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี รู้จริงพร้อมให้บริการและให้คำแนะนำแก่ท่าน ครบจบในที่เดียว

บริการการรับรองเอกสารประกอบด้วย


 เอกสารที่แปลโดย บริษัทแปลภาษา  Edubranch ลูกค้าสามารถขอให้เรารับรองคำแปลถูกต้องได้ โดยเอกสารที่ออกจากบริษัทแปลภาษา  Edubranch เมื่อรับรองการแปลแล้ว สามารถนำไปยื่นที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้ หรือสามารถนำไปยื่นใช้เป็นหลักฐานแจ้งความ หรือในการดำเนินคดีในชั้นศาลได้เช่นกัน

 บริการรับรองคำแปลตามกฎกระทรวง 2540

 

 บริษัทแปลภาษา Edubranch บริการจัดเตรียมเอกสาร พร้อมเดินเรื่องขอรับรองที่กรมการกงสุลทั้งบริการยื่นรับรองด่วนและยื่นรับรองปกติ โดยทีมงานมีประสบการณ์

 

 บริษัทแปลภาษา Edubranch มีบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วนำไปรับรองต่อที่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

 

  รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ โดย Notarial Services Attorney เพื่อนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ โดยจะเป็นการรับรองลายมือชื่อบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการ รับรองลายมือชื่อพยาน รับรองบุคคล รับรองเอกสารบริษัท รับรองสำเนา รับรองคำแปลถูกต้อง เป็นต้น

 

 บริษัทแปลภาษา Edubranch บริการรับแปลเอกสารและรับรองคำแปลจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับศาลยุติธรรม ตามข้อกำหนดและระเบียบ TOR เพื่อเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการไทย

Visitors: 351,765